VMD izdevis rīkojumu “Par ārkārtējo situāciju”

Valsts meža dienests rīkojumā „Par ārkārtējo situāciju” uzdevis Austrumlatgales un Dienvidlatgales virsmežniecību virsmežziņiem, vecākajam mežzinim un inženierim medību jautājumos līdz š.g. 1.oktobrim apzināt situāciju ārkārtējās situācijas izsludinātajās teritorijās.

.

.

Ar rīkojumu var iepazīties šeit.

Karti, kurā iezīmētas ārkārtējās situācijas izsludinātās teritorijas (uzskaites vienības), var aplūkot šeit.