VTUA aktualitātes un jaunumi 2013.gadā

Tehnisko apskašu uzlīmju un talonu izsniegšanas kārtība

Informējam, ka no 2013. gada 2.janvāra ir precizēta tehnisko apskašu uzlīmju un talonu noformēšanas kārtība:

1) Sākot ar 2013.gada 2.janvāri tehniskās apskates uzlīmē (talonā), lai atzīmētu mēnesi līdz kuram ir atļauts piedalīties ceļu satiksmē atzīmēt attiecīgā mēneša skaitli, to caurdurot, piemēram, ja tiek izsniegta atļauja piedalīties ceļu satiksmē no 02.01.2013 līdz 31.01.2014, tad 2014.gada uzlīmei (talonam) tiek caurdurts skaitlis 1 (skat. zemāk) Šādi atzīmēta uzlīme (talons) dod atļauju piedalīties ceļu satiksmē līdz 31.01.2014;

2) Sākot ar 2013.gada 2.janvāri, lai atzīmētu mēnesi un datumu, līdz kuram ir derīga izsniegtā pagaidu atļauja (30 dienas piedalīties ceļu satiksmē), uzlīmes (talona) reversa daļā uzraksta šo datumu, piemēram, ja tiek piešķirta pagaidu atļauja (30 dienas piedalīties ceļu satiksmē) līdz 31.01.2013, tad 2013.gada uzlīmei (talonam) reversa daļā ir uzrakstīts – derīga līdz 31.01.2013 (skat. zemāk). Izsniedzot pagaidu atļauju piedalīties ceļu satiksmē uzlīme (talons) netiek caurdurti;

Par traktoru piekabju atstarotājiem

Sākot ar pagājušā gada 16. Novembri, kad stājās spēkā grozījumi Ministru kabineta noteikumos „Noteikumi par traktortehnikas un tās piekabju valsts tehnisko apskati un tehnisko kontroli uz ceļiem traktora piekabei uz katra kravaskastes borta ir jābūt vismaz vienam dzeltenas krāsas atstarotājam. Cita veida piekabēm, piemēram, cisternām katrā sānā pa vienam dzeltenam atstarotājam tā kā to ražotājs ir paredzējis.

Par jaunu traktoru iegādi

Traktoru motoriem Eiropā noteikti vairāki izmešu līmeņi – Eiro 1, Eiro 2, Eiro 3. Šogad mēs vairs nereģistrējam traktorus ar motora nominālo jaudu no 130 – 560 kW (177 – 760 ZS), kuru motori ir ar Eiro 3 A posma izmešu līmeni. Šādu traktoru nedrīkst iegādāties un ekspluatēt ne tikai ceļu satiksmē, bet arī veikt jebkādus citus ekspluatāciju.

Tikai šogad vēl mēs reģistrēsim traktorus 102 -176 ZS ar Eiro 3A motoriem. Nākamgad šādus traktorus vairs nereģistrēsim. Tas pats attiecas arī uz mazāku jaudu traktoriem – no 76 -101 ZS (šajā grupā Latvijā īpaši populāri ir Belarus markas traktori).

Par traktortehnikas vadītāju apliecībām

1) Atgādinām traktoru vadītājiem ieskatīties savās apliecībās un pārliecināties par to derīgumu. Apliecības derīguma termiņš ir desmit gadi no izsniegšanas datuma. Lai apmainītu traktortehnikas vadītāja apliecību, jāvēršas kādā no VTUA birojiem (jebkurā), līdzi ņemot jau nederīgo apliecību, kā arī vienu dokumentiem paredzētu foto 3×4 cm. Jāpārliecinās arī par medicīniskas izziņas derīguma termiņu. Ja  ir vēl iepriekšējā parauga (papīra formāta), tāda pati kā vieglo automobiļu vadītājiem, tad otrā pusē jāskatās, lai pašgājējmašīnas nav svītrotas. Ja būs svītrota, tad šī izziņa traktortehnikas apliecībai nebūs derīga. Ja medicīniskā komisija ieta pēdējos divos gados, tad mums būs elektroniski informācija par šī cilvēka veselības stāvokli traktortehnikas vadīšanai.

Apliecības maiņa maksā Ls 10.00 un 40 santīmi ir nodeva par skaidras naudas iekasēšanu. Ja norēķinās ar pārskaitījumu, tad šī nodeva nav jāmaksā.

2) Apmainot traktortehnikas vadītāja apliecības un speciālās traktor­tehnikas vadītāja apliecības, kas izsniegtas pirms 14.10.2009, iepriekš piešķirto A kategoriju pielīdzina jaunajai B traktortehnikas vadītāju kategorijai.

Par tehnisko apskašu pakalpojumu cenu

No pērnā gada augusta traktortehnikas un to piekabju ikgadējās tehniskās apskates kopējā cena palielinājusies par 57 santīmiem saistībā ar uzlīmes vai talona cenas pieaugumu. Traktoriem, graudu kombainiem un zāles pļāvējiem – smalcinātājiem tehniskā apskate izmaksās Ls 8,50 (atkārtota apskate Ls 4.25). Par piekabju ikgadējo tehnisko apskati jāmaksā Ls 5,60 (atkārtotu Ls 2,80), speciālās traktortehnikas apskati – Ls 14 (atkārtotu – Ls 7). Piemēram, traktora tehniskā apskate Jums maksās: 8,50 + 1,22 + 1,30(atļauja piedalīties ceļu satiksmē) + 0,40(nodeva par skaidras naudas iekasēšanu) kopā Ls 11,42.

Informāciju sagatavoja VTUA Tehniskās uzraudzības nodaļas vadītājs Ģirts Skrīvelis, Tel.67027290