VZD uzsāk informatīvo kampaņu un aicina sakārtot īpašumu robežas

Valsts zemes dienests (VZD) uzsāk sabiedrības informēšanas kampaņu ar devīzi „Robežām jābūt kārtībā!”, lai vērstu zemes īpašnieku uzmanību robežzīmju sakārtošanai un atjaunošanai dabā.

Zemes vienību robežzīmju uzturēšana un to savlaicīga atjaunošana apvidū ir zemes īpašnieku iespēja izvairīties no nepatīkamiem gadījumiem, piemēram, robežstrīdiem vai netīšas būvniecības un saimnieciskās darbības kaimiņa īpašumā. Savukārt īpašumu pircējiem tā ir iespēja pārliecināties par iegādāto zems vienību robežu atrašanos apvidū.

VZD apkopotā informācija liecina, ka kopš 2009. gada pirmreizējās zemes robežu uzmērīšanas laikā ir izskatīti vairāk nekā 300 zemes robežstrīdu. Savukārt no iepriekš ierādītām robežzīmēm Latvijā izzuduši 49%, bet no uzmērītām robežzīmēm – izzuduši teju 30%. Robežzīmju izzušanai var būt dažādi iemesli, piemēram, tās izzudušas laika gaitā, sabojātas vai iznīcinātas saimniecisko darbību rezultātā, tādēļ zemes vienībām nav skaidri zināmas robežas.

Tāpat kampaņas ietvaros VZD aicina pievērst uzmanību zemes vienību kopplatībām, jo gadījumos, kad robežas noteiktas ar ierādīšanas metodi, vai atsevišķos gadījumos, kad noteiktas ar instrumentālo metodi, atkārtotas uzmērīšanas gadījumā zemes vienību kopplatības var atšķirties. Kopplatība svarīga pirkšanas vai pārdošanas gadījumā, kā arī kadastrālās vērtības aprēķināšanā.

Kampaņas ietvaros VZD izdevis skaidrojošu infografiku, kas atspoguļo informāciju par zemes vienību robežu noformēšanu, niansētu kadastrālās uzmērīšanas procesu un zemes vienību kopplatību atšķirībām, kā arī skaidro un parāda to, kas veicams, lai robežas pareizi uzturētu un atjaunotu. Infografiks skatāms un lasāms VZD tīmekļa vietnē www.vzd.gov.lv.

Tāpat detalizētu informāciju par robežu un robežzīmju atjaunošanu vai zemes vienību platību precizēšanu un aktualizēšanu var saņemt jebkurā VZD klientu apkalpošanas centrā vai vēršoties pie zemes kadastrālajā uzmērīšanā sertificētiem mērniekiem.

Kampaņas reklāmas rullītis