Zemgalei mēslošanas plāni

Vasara iet uz otro pusi un tiem Īpaši jutīgo teritoriju (Jelgavas, Bauskas, Dobeles un Rīgas rajonu) zemniekiem, kuri mēslošanas līdzekļus lieto vismaz 20 ha, bet dārzeņus audzē – 3ha un lielākā platībā, savlaicīgi jāpadomā par mēslošanas plānu otro iesniegšanas termiņu.

Mēslošanas plāni un kopsavilkuma veidlapa jāsagatavo un jānosūta nākamā gada ražai sētajiem ziemājiem (arī zālājiem) līdz 15. septembrim rakstiski vai elektroniski (apstiprinot ar elektronisko parakstu) uz Valsts augu aizsardzības dienestu (VAAD), adrese – Lielvārdes iela 36/38, Rīga, LV-1006. Plānus var iesniegt arī savās VAAD reģionu nodaļās!

ATGĀDINĀM, ka mēslošanas plānu aprēķinu metodika vēl ir tapšanas stadijā, kas ļauj zemniekiem izmantot gan pašu taisīto, gan firmu, konsultantu vai [url=http://www.enagro.eu/lv/login/login.asp?lang=lv]internetā[/url] pieejamo aprēķinu. Protams, tik vienkārši viss nav, jo jāņem vērā pieļaujamās slāpekļa normas (to skatīsies arī VAAD):

• ar organisko mēslojumu – nepārsniegt 170 kg slāpekļa tīrvielā/ha gadā (jeb 1,7 dzīvnieku vienības uz 1 ha/gadā);
• ja nav iestrādāti organiskie mēsli, ar minerālmēsliem slāpekļa tīrvielā nedrīkst pārsniegt: ziemas kvieši – 180 kg/ha, ziemas mieži – 150, ziemas tritikāle – 140, ziemas rudzi – 130, vasaras kvieši – 170, vasaras mieži – 130, auzas – 110, kartupeļi – 150, rapsis – 200, eļļas lini – 60, zemenes – 120, augļu koki – 130, burkāni – 160, citi dārzeņi – 220, kukurūza – 160, zālāji ar lielu tauriņziežu pārsvaru – 35, tīruma un pļavu stiebrzāles – 190, kultivēto ganību zāles – 240, pākšaugi – 40 kg/ha.

Lielākas slāpekļa minerālmēslu normas var lietot gadījumos, kad to parāda augu barības elementu bilances aprēķins.

Mēslošanas plāna kopsavilkuma veidlapa un mēslošanas plānā iekļaujamā informācija, ko nosaka spēkā esošie MK Nr.531. “Noteikumi par ūdens un augsnes aizsardzību no lauksaimnieciskas darbības izraisītā piesārņojuma ar nitrātiem” atrodama [url=http://www.zemniekusaeima.lv/lv/wp-content/uploads/kult_mesl_plana_nepiec_info.doc]šeit[/url].