Zemkopības ministre par nozīmīgu ieguldījumu un sasniegumiem apbalvos 48 nozares darbiniekus

Piektdien, 15.novembrī, Latvijas Republikas proklamēšanas 95.gadadienas priekšvakarā, zemkopības ministre Laimdota Straujuma par augstiem sasniegumiem un nozīmīgu ieguldījumu nozares attīstībā apbalvos 48 lauksaimniecības, mežsaimniecības, zivsaimniecības un pārtikas aprites darbiniekus.

Zemkopības ministre pasniegs Ministru kabineta Atzinības rakstu, Zemkopības ministrijas medaļas „Par centību”, Zemkopības ministrijas Atzinības rakstus un Zivju fonda Atzinības rakstus.

Ministru kabineta Atzinības rakstu zemkopības ministre Laimdota Straujuma pasniegs Valsts meža dienesta Meža pētīšanas stacijas direktoram Edgaram Šmaukstelim.

Zemkopības ministrijas augstāko apbalvojumu – medaļu „Par centību” – saņems Zemkopības ministrijas (ZM) valsts sekretāre Dace Lucaua, ZM Budžeta un finanšu departamenta Valsts īpašuma nodaļas vecākā referente Vija Grunte, ZM Tirgus un tiešā atbalsta departamenta direktora vietnieks Zigmārs Ķikāns, Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) Pārtikas tehnoloģijas fakultātes Pārtikas tehnoloģijas katedras asociētā profesore, Dr.sc.ing. Sandra Muižniece-Brasava, LLU Lauku inženieru fakultātes Vides un ūdenssaimniecības katedras profesors, Dr.sc.ing.Viesturs Jansons, LLU Lauku inženieru fakultātes prodekāns, Arhitektūras un būvniecības katedras docents, Mg.sc.ing. Kārlis Siļķe, LLU Informācijas tehnoloģiju fakultātes Datoru sistēmu katedras asociētais profesors, vadošais pētnieks, Dr.sc.ing. Egils Stalidzāns, Latvijas Valsts augļkopības institūta vadošā pētniece Dr.biol. Laila Ikase, lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības „Piena ceļš” valdes priekšsēdētāja Ilze Aizsilniece, Valsts meža dienesta (VMD) Centrālvidzemes virsmežniecības Priekuļu nodaļas vecākais mežzinis Māris Sestulis, Valsts augu aizsardzības dienesta (VAAD) Agroķīmijas departamenta Agroķīmijas laboratorijas galvenā eksperteTatjana Samohvalova, VAAD Augu aizsardzības departamenta Integrētās augu aizsardzības daļas vadītāja Inga Aizpura, Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta „Bior” („BIOR”) vadītāja vietniece Pārtikas kontroles jautājumos Olga Valciņa, SIA „Madliena 2” valdes priekšsēdētājs Vilnis Feodorovs, zemnieku saimniecības „Mežmalas” īpašnieks Vilnis Kapteinis, Lauksaimniecības datu centra (LDC) direktora vietniece Erna Galvanovska, SIA „Latvijas šķirnes dzīvnieku audzētāju savienība” ciltsdarba speciālists Māris Līdaka, Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras Tehniskās uzraudzības nodaļas vecākais inspektors Ivars Ozoliņš, Latvijas Lauksaimniecības muzeja „Kalēji” galvenais muzeja krājumu glabātājs Aivars Cimermanis, Lauku atbalsta dienesta (LAD) Austrumlatgales reģionālās lauksaimniecības pārvaldes Lauksaimniecības un lauku attīstības daļas vadītāja Irēna Čehoviča, Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) Novērtēšanas un reģistrācijas departamenta Pārtikas produktu reģistrācijas daļas vadītāja Diāna Birkenfelde, SIA „Latvijas šķirnes dzīvnieku audzētāju savienība” ciltsdarba speciāliste Ināra Kanska un biedrības „Latvijas aitu audzētāju asociācija” aitu vērtēšanas eksperte Genovefa Norvele.

Savukārt Zemkopības ministrijas Atzinības rakstu saņems LLU Lauksaimniecības fakultātes Agrobiotehnoloģijas institūta vadošā pētniece Dr.agr. Antra Balode, LLU Mācību prorektora vietnieks studiju jautājumos Mg.paed. Vilnis Tomsons, VMD Dienvidkurzemes virsmežniecības vecākā referente Laila Orole, VMD Dienvidlatgales virsmežniecības Daugavpils nodaļas mežzineVija Sivačova, VAAD Sēklu kontroles departamenta Sēklu sertifikācijas un šķirņu aizsardzības daļas vecākā inspektore Ildze Vāvere, VAAD Rīgas reģionālās un vispārējās uzraudzības nodaļas vecākā inspektore Terēzija Pabērza, zemnieku saimniecības „Dālders” vadītāja Sandra Paidere, Rugāju novada domes priekšsēdētāja Rita Krēmere, agronome Agita Pāvule, zemnieku saimniecības „Paradīze” īpašnieks Romalds Užulis, kooperatīvās sabiedrības „Izvalta” valdes priekšsēdētājs Valdis Stivriņš, agronome Anita Trūpa, LDC Metodoloģijas departamenta direktore Evija Skujiņa, LDC Informācijas tehnoloģiju un atbalsta nodaļas vadītāja Jeļena Čeliševa, Fonda Latvijas Lauksaimniecības attīstībai valdes priekšsēdētājs Rihards Krastiņš,asociācijas “Lauku ceļotājs” prezidente Asnāte Ziemele, LAD Tirgus kopējās organizācijas departamenta direktora vietniece Oksana Miloševska, LAD Ziemeļkurzemes reģionālās lauksaimniecības pārvaldes Eiropas Savienības Tiešo maksājumu daļas vadītājs Andris Balandins,LAD Zemgales reģionālās lauksaimniecības pārvaldes vadītāja vietniece Inese Robežniece, IK „Izidori” vadītājs, Dr.sc.ing. Valdis Zujs un PVD Rīgas pilsētas pārvaldes Pārtikas izplatīšanas uzraudzības sektora vadītāja Olga Ardava.

Ar Zivju fonda Atzinības rakstu tiks apbalvots „BIOR” zivju audzētavas „Tome” filiāles „Dole” vadītājs Aivars Ignatovs, „BIOR” Zivju resursu pētniecības departamenta Jūras nodaļas pētnieksIvo Šics un Valsts vides dienesta Jelgavas reģionālās vides pārvaldes Resursu kontroles sektora vadītājs Jurijs Skribāns.

Medaļu „Par centību” Zemkopības ministrija jau septiņpadsmit gadus piešķir par nozīmīgu ieguldījumu lauksaimniecībā, kā arī par ilggadīgu un godprātīgu darbu. Ar Zemkopības ministrijas Atzinības rakstu apbalvo par jaunu tehnoloģiju ieviešanu, radošu un organizatorisku ieguldījumu nozīmīgos pasākumos un apzinīgi pildītiem amata pienākumiem. Savukārt Zivju fonda Atzinības rakstu piešķir par nozīmīgu ieguldījumu un sasniegumiem zivju resursu pavairošanā un atražošanā, zivju resursu aizsardzībā, zivsaimniecības zinātniski pētnieciskajā darbā, sabiedrības izglītošanā un informācijas atspoguļošanā plašsaziņas līdzekļos, popularizējot saudzīgu un ilgtspējīgu zivju resursu izmantošanu un zivsaimniecības nozari kopumā.

Zemkopības ministre Laimdota Straujuma labākos nozares darbiniekus godinās un apbalvojumus pasniegs Latvijas Republikas proklamēšanas 95.gadadienas svinīgajā pasākumā piektdien, 15.novembrī, pulksten 12.00 ZM ēkas otrā stāva konferenču zālē (Republikas laukumā 2, Rīgā).

Avots: ZM