Zemniekiem lauksaimniecības zemes iegādei piešķirti 133 aizdevumi par 4,3 miljoniem latu

VAS „Lauku attīstības fonds”  pieņēma lēmumu par 133 aizdevumu piešķiršanu par kopējo summu 4 298 462 latu. Aizdevumu sadalījums pa reģioniem: Kurzeme – 45, Zemgale – 42, Vidzeme – 22, Latgale – 16 un Rīgas reģions – 8 aizdevumi. Pārsvarā zemnieki vēlas savā īpašumā iegādāties līdz šim nomāto zemi.

Par apstiprināto aizdevumu summu plānots iegādāties kopumā 3742 hektārus zemes. Iegādājamo zemes platību vidējā tirgus vērtība ir 1149 lati par hektāru.

Apstiprināto aizdevumu summa ir no 2000 līdz 100 000 latiem (par maksimālo summu ir apstiprināti četri aizdevumi). No 133 apstiprinātajiem aizdevumiem 99 aizdevumiem piešķirtā summa ir līdz 40 000 latu, pieprasītākā aizdevuma summa ir līdz 25 000 latu.

Apstiprināto aizdevumu summas: no 2000 līdz 5000 latu – 6 aizdevumi, no 5001 līdz 20 000 latu – 52 aizdevumi, no 20 001 līdz 40 000 latu – 41 aizdevums, no 40 001 līdz 60 000 latu – 11 aizdevumi, no 60 001 līdz 80 000 latu – 10 aizdevumi, no 80 001 līdz 100 000 latu – 13 aizdevumi. Aizdevumu termiņi ir robežās no 3 līdz 20 gadiem, vidējais aizdevuma termiņš – 15 gadi.

Aizdevumiem pamatā piesakās nelielas saimniecības, atbilstoši mazo un vidējo uzņēmumu definīcijai tās ir mikrosaimniecības. No 125 saimniecībām 101 saimniecībā strādā 1 līdz 3 darbinieki, kas ir ģimenes locekļi. Tikai 6 saimniecības ir tādas, kurās darbinieku skaits pārsniedz 10 un gada apgrozījums ir lielāks par 2 miljoniem eiro, kas, atbilstoši uzņēmumu definīcijai, ir uzskatāms par mazo uzņēmumu.

Aizdevumi piešķirti saskaņā ar Zemkopības ministrijas sagatavotajiem un valdības pieņemtajiem Ministru kabineta noteikumiem Nr. 381 „Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība lauksaimniecībā izmantojamās zemes iegādei lauksaimniecības produkcijas ražošanai”.

Avots: ZM