Zemniekiem noderīgas rokasgrāmatas

Tuvojoties pavasara lauku darbiem, aktuāli kļūst jautājumi par lauksaimniecības tehniku (arklu, smidzinātāju, sējmašīnu) regulēšanu un apkopi. Piedāvājam jūsu lietošanai jau iepriekš sagatavotos informatīvos materiālus, kas tapuši PHARE projekta “Darba tirgus prasībām atbilstošas lauksaimniecības mehanizatoru kvalifikācijas celšanas sistēmas izveide” ietvaros un tikuši izmantoti lauksaimniecības mehanizatoru apmācībās.

Neskatoties uz to, ka projekts tika īstenots pirms pāris gadiem, apkopotā informācija, joprojām ir aktuāla un noderīga.

Arklu_brosura.pdf

Sejmasinu_brosura.pdf

Smidzinataju_brosura.pdf