Zemnieku organizācijas izvirzījušas prasības piena krīzes risinājumam

Šodien sarunās ar Zemkopības ministriju Zemnieku saeima, Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome un Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācija ministrijai deva laiku lidz 15. maijam, lai atrastu risinājumu piena cenu krīzei.

Piena lopkopības atbalstam tuvākajos mēnešos prasām:

1. palielināt atbalstu par pārraudzībā esošu govi nacionālajās subsīdijās 2008.gadam, tam paredzot 6 miljonus latu;

2. atzītām pakalpojumu kooperatīvām sabiedrībām Lauku attīstības programmas 2007. – 2013.gadam pasākumos Lauku saimniecību modernizācija un Lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšana palielināt punktus prioritāros atlases kritērijos un attiecināmo izdevumu kopsummu līdz 10 milj.Ls septiņu gadu periodā. Līdz grozījumu veikšanai Lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšana pasākumā aicinām neatvērt pirmo pieteikšanās kārtu.

3. atcelt ierobežojumu par atļauto tiešās tirdzniecības apjomu (7t gadā) piena saimniecībām;

4. paredzēt kredītprocentu dzēšanu lopkopības saimniecībām un pēc iespējas ātrāk izmaksāt jau iepriekš plānoto atbalstu nacionālās subsīdijās kredītprocentiem un pārraudzībai.