Zemnieku Saeima tiksies ar ekonomikas ministru Danielu Pavļutu, lai pārrunātu aktuālos jautājumus lauksaimniecībā

16. maijā, Zemnieku Saeima tiksies ar ekonomikas ministru Danielu Pavļutu, lai pārrunātu lauksaimniecības uzņēmējdarbības attīstību un pienesumu Latvijas tautsaimniecībā un ekpsortspējā.

Zemnieku Saeimas pārstāvji aicināja ekonomikas ministru uz tikšanos, vēloties plašāk informēt par lauksaimniecības kā uzņēmējdarbības nozares attīstību un  zīmīgajiem eksporta  rādītājiem, ko pēdējo gadu laikā uzrādījuši tieši lauksaimniecības uzņēmumi un pārrunāt ciešāku sadarbību ar Ekonomikas ministriju.

Straujais eksporta pieaugums lauksaimniecības produktu nozarē ir bijis iespējams, pateicoties, galvenokārt tieši lauksaimnieku kooperācijas attīstībai. Kooperācija lauksaimniecībā ir ļoti nozīmīga, īpaši gatavojoties ES Kopējās lauksaimniecības politikas reformai, kas patlaban Latvijas lauksaimniekiem aizvien paredz saglabāt zemākos atbalsta maksājumus ES. Taču kooperācijas  arī identificējusi nepilnības Latvijas konkurences tiesību normatīvajos aktos un lauksaimnieki vēlas pārrunāt ar ministru Eiropas lauksaimniecības kooperācijas pieredzi un globālo pārtikas ražošanas uzņēmumu konsolidāciju un iespējamos pašmāju ražotāju riskus.

Tikpat svarīgs jautājums lauksaimniekiem, ko plānots rīt ar ekonomikas ministru pārrunāt ir atjaunojamo energoresursu nozares stratēģija un mērķi, to sabalansētība ar lauksaimniecības nozares attīstības mērķiem.

Zemnieku saeima (ZSA) ir stiprākā Latvijas lauksaimniecības produkcijas ražotāju organizācija. Šobrīd organizācijas biedri ir vairāk kā 900 aktīvākie un mērķtiecīgākie Latvijas zemnieki no visām lauksaimniecības nozarēm. Organizācijas mērķis ir aizstāvēt biedru intereses, aktīvi iesaistoties likumdošanas veidošanas un pilnveidošanas procesos, veidot ilgtspējīgu uz attīstību orientētu lauksaimniecības politiku Latvijā un popularizēt lauksaimniecību kā vienu no Latvijas valsts prioritārajām nozarēm.

Papildu informācija:
Ilze Meržvinska
Zemnieku Saeimas biroja vadītāja
Tālr.: 6 7027044
E-pasts: ilze.merzvinska@zemniekusaeima.lv