Zemnieku Saeima ar topošajiem lauksaimniekiem diskutēs par Latvijas lauksaimniecības nākotni

17. un 18. maijā mācību un pētījumu saimniecībā „Vecauce” LLU Lauksaimniecības fakultātes studenti, pasniedzēji, darbinieki un draugi svin savus lielākos gadskārtējos svētkus- Agronomu dienas 2011.

Šogad Agronomu dienu lozungs ir „Jaunieši Latvijas lauksaimniecības nākotnei”, tādēļ studenti dalīties pieredzē aicinājusi arī spēcīgāko lauksaimnieku organizāciju „Zemnieku Saeima”.

„Zemnieku saeimas” biedri lauksaimniecības studentiem organizēs praktisko lekciju/diskusiju “Latvijas lauksaimniecība 2030. gadā”. Kopā ar Zemnieku Saeimas pārstāvjiem tiks meklēts attīstības redzējums, kāda varētu būt Latvijas lauksaimniecība un Latvijas lauki pēc 20 gadiem, kā arī aicinās studentus dalīties ar savām vīzijām un pamatot savu viedokli.

Eiropas kopējā lauksaimniecības politika ir sekmējusi strauju lauksaimniecības nozares modernizāciju Latvijā un pielāgošanos tirgus ekonomikai, taču Latvijas lauksaimniekiem nācies cīnīties nevienlīdzīgas konkurences apstākļos, jo salīdzinot ar citām ES valstīm Latvijas lauksaimnieki saņem vismazākos atbalsta maksājumus, investē milzīgas summas, lai īsā laikā sasniegtu Eiropas tehnoloģisko līmeni ražošanā. Neraugoties uz nevienlīdzīgu finansiālo atbalstu Latvijas lauksaimnieki ir spējuši veidot uz zināšanām un tehnoloģijām balstītu, ilgtspējīgāku izaugsmi, reaģējot un atsaucoties sabiedrības vajadzībām pēc kvalitatīvas un drošas pārtikas un palīdzot tai pārvarēt ekonomiskus, sociālus, vides, klimatiskus un tehnoloģiskus šķēršļus. Tieši jaunajiem lauksaimniekiem, kādi ir LLU studenti, ir ļoti svarīga loma nozares tālākā attīstībā.

„Lauksaimniecība ir ilgtermiņa bizness un tās ilgtspējīgai attīstībai būtiska ir paaudžu maiņa. Lai arī pēdējos gados modernā lauksaimniecība atgūst reputāciju, tomēr mūsu organizācijai ir būtiski vairot lauksaimniecības popularitāti, katrs cilvēks, kas uzsāk lauksaimniecisko saimniekošanu ir ļoti svarīgs. Mums ir nepieciešami jauni cilvēki lauksaimniecībā gan gados, gan domāšanā”, skaidro Zemnieku Saeimas priekšsēdētāja vietniece Maira Dzelzkalēja.

Arī Starptautiskās skolēnu profesionālās orientācijas projektā “Ēnu diena” ietvaros – aptaujā, kas norisinājās portālā www.draugiem.lv, un kurā piedalījās gandrīz 35 tūkstoši respondentu – 34% jauniešu atzinuši – par perspektīvāko nozari Latvijā uzskata lauksaimniecību, atzīstot, ka lauksaimniecība paver plašas karjeras iespējas un ir moderna, inovatīva nozare, un Zemnieku Saeima šo faktu neatstāj bez ievērības.

„Lai stiprinātu jauniešu interesi būtiski ir veicināt lauksaimniecības nozares prestižu un vairāk sabiedrību informēt par moderno lauksaimniecību, kas ir tikpat aizraujoša un interesanta kā darbs citās nozarēs, turklāt prasmīgi saimniekojot tā var būt arī ienesīga nodarbošanās. Būtiski ir veidot diskusiju ar pašiem studentiem, dalīties mūsu jau prakstiskajā pieredzē un izzināt jauniešu idejas un redzējumu attīstībai. Mēs tikai priecājamies par jaunām svaigām idejām, tādēļ arī aktīvi veidojam sadarbību ar studentiem,” stāsta M.Dzelzkalēja.