"Zemnieku saeima" atzinīgi vērtē “Seesam" operatīvi paveikto darbu saistībā ar z/s „Terēņi” notikušo zaudējumu atlīdzību

Biedrība „Zemnieku saeima”, kura apvieno gandrīz 900 Latvijas lauksaimniecības produkcijas ražotāju, ir paudusi atzinīgu vērtējumu par „Seesam” operatīvo darbu pēc apdrošināšanas gadījuma zemnieku saimniecībā „Terēņi”, kur ugunsgrēks nopostīja apdrošināto lauksaimniecības tehniku.

Postošs ugunsgrēks izcēlās 25.jūnijā iznīcinot gandrīz visu zemnieku saimniecības lauksaimniecības tehnikas parku. Četras darba dienas vēlāk, Seesam pilnībā noregulēja zaudējumu atlīdzību un izmaksāja apdrošināšanas atlīdzību par Seesam apdrošināto lauksaimniecības tehniku vairāk kā 120 tūkstošu latu vērtībā.

Komentējot notikušo, biedrības „Zemnieku saeima” priekšsēdētāja vietniece Maira Dzelzkalēja pauda viedokli: „Liela daļa no zemnieka biznesa veiksmes ir atkarīga no veiksmīgām laika apstākļu sakritībām, bet ir riski, kurus ir iespējams mazināt, izmantojot apdrošināšanas pakalpojumus. Diemžēl ne visi zemnieki izmanto piedāvāto iespēju daļēji sevi no nelaimes pasargāt. Jāatgādina, ka daļa no izdevumiem jau ilgstoši tiek subsidēta no Valsts subsīdijām! Tāds negadījums, kāds ir noticis Kaspara Duges saimniecībā, ir liels pārbaudījums, jo nelaime ir notikusi burtiski 3 nedēļas pirms ražas novākšanas un jaunās ražas sējas. Jūlija beigas un augusta sākums zemniekiem ir visnoslogotākais gada brīdis, kad, lai darbus pagūtu veikt, ir nepieciešamas lielas tehnikas jaudas. Pateicoties operatīvajam apdrošināšanas kompāniju darbam un tehnikas piegādātāju iespējām iedot tehniku nomā, mēs ceram, ka saimniecība veiksmīgi novāks šī gada ražu un iesēs ziemājus!”

Avots: www.seesam.lv