Zemnieku Saeima COPA/COGECA prezentēs pozīciju par PVTM 2013. gadam un tiksies ar Latvijas vēstnieci Eiropas Savienībā

Zemnieku Saeima prezentēs Eiropas lauksaimnieku organizāciju COPA/COGECA vadītājiem Latvijas lauksaimnieku organizāciju pozīciju par PVTM 2013. gadam un tiksies ar Latvijas vēstnieci Eiropas Savienībā

Rīt, 19.aprīlī COPA/COGECA prezidija sēdē Zemnieku Saeimas priekšsēdētāja vietniece Maira Dzelzkalēja prezentēs Latvijas lauksaimnieku organizāciju sagatavotu pozīciju aicinot atbalstīt jaunās dalībvalstis sarunās ar Eiropas Komisiju par papildus valsts tiešajiem maksājumiem (PVTM) 2013. gadam, kas palīdzētu izvairīties no būtiska ienākumu samazinājuma aktīviem lauksaimniekiem.

Latvijas lauksaimnieku organizācijas – Zemnieku Saeima, Lauksaimnieku Organizāciju Sadarbības Padome, Latvijas Zemnieku Federācija, Latvijas Lauksaimnieku kooperatīvu asociācija un Lauksaimniecības statūtsabiedrību asociācija kopā ar SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” ES Lauksaimniecības un lauku attīstības lietu biroju sagatavojušas un jau nosūtījušas COPA/COGECA augstākajām amatpersonām vēstuli, kurā izklāstīta un argumentēta Latvijas lauksaimnieku pozīcija par PVTM  turpināšanu 2013. gadam jaunajās dalībvalstīs.

Pašlaik vairums jauno dalībvalstu saņem zemākos tiešmaksājumus, kuru saņemšanai bija noteikts arī septiņu gadu pārejas periods. Līdz 2012. gadam Eiropas Savienības nosacījumi ļāva piemaksāt lauksaimniekiem no nacionālajiem budžetiem, tādējādi nodrošinot iespēju šo valstu zemniekiem veiksmīgāk konkurēt ar „veco dalībvalstu” lauksaimniekiem. Diemžēl 2013. gadā spēkā esošā ES likumdošana vairs nepieļauj šo piemaksu veikšanu. Tādējādi, piemēram, Latvijas gadījumā ražojošajiem lauksaimniekiem būs būtisks ieņēmuma samazinājums, kas ietekmēs lauksaimniecības nozares attīstību ilgtermiņā.

Jauno dalībvalstu lauksaimniekiem jau pašlaik būtiski atšķiras Eiropas tiešamaksājumu apjoms un nosakot, ka no 2013. gada nav pieejami Papildus valsts tiešie maksājumi (PVTM) aktīvajiem lauksaimniekiem, jauno dalībvalstu zemnieku ienākuma apjoms par hektāru var krasi samazināties. Latvijā piena sektorā līdz 60%, laukaugu nozarē līdz 40%, bet liellopu gaļas nozarē pat par 74%. Tas var radīt neprognozējams ekonomiskas un sociālas sekas.

Tādēļ, turpinot diskusijas par vienlīdzīgiem tiešmaksājumiem visiem ES dalībvalstu lauksaimniekiem, jauno dalībvalstu lauksaimnieki aicina COPA/COGECA atbalstīt šo dalībvalstu lauksaimnieku iniciētos grozījumus esošajos tiesību aktos, kas ļautu turpināt PVTM 2013.gadā.

Šo jauno dalībvalstu lauksaimniekiem būtisko jautājumu, kā arī kopējo Baltijas lauksaimnieku pozīciju ES tiešmaksājumiem pēc 2013. gada Zemnieku Saeimas priekšsēdētāja vietniece Maira Dzelzkalēja pārrunās arī ar Latvijas vēstnieci Eiropas Savienībā Ilzei Juhansoni. Tikšanās plānota pirms prezentācijas COPA/COGECA prezidija sēdē 19. aprīlī Briselē.

Savukārt piektdien, 20.aprīlī, Maira Dzelzkalēja Baltijas lauksaimnieku grupas sastāvā tiksies ar Igaunijas pārstāvja Sīma Kallasa (Siim Kalla’s) EK viceprezidenta un Transporta lietu komisāra biroju. Tikšanās laikā plānots pārrunāt Baltijas valstu – parlamentu un  lauksaimnieku pozīciju KLP reformai pēc 2013. gada.  Baltijas lauksaimnieku organizācijas uzskata, ka Baltijas lauksaimnieku interešu aizstāvībā ir svarīgi, lai valstu pārstāvji, kas ievēlēti augstos ES amatos izprastu savas zemes zemnieku argumentāciju.

Pasākums notiek VLT pasākuma „Nozaru ekspertu ziņojumi” ietvaros.

Papildu informācija:
Maira Dzelzkalēja
Zemnieku Saeimas priekšsēdētāja vietniece
Tālr.6 7027044
E-pasts: maira@zemniekusaeima.lv