Zemnieku saeima ieguvusi Sabiedrības integrācijas fonda finansējumu

Biedrība „Zemnieku saeima” darbības īstenošanai ieguvusi finansējumu no Eiropas Ekonomiskās zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta un Latvijas valsts budžeta ar Sabiedrības integrācijas fonda starpniecību. Finansējums piešķirts NVO darbības atbalsta programmas konkursā.

[img]http://lv.lv/wwwraksti/2007/084/B084/PIEL1/AMKA.JPG[/img]
Finansējums piešķirts biedrības darbībai sekojošu mērķu īstenošanai – lauksaimniecības nozares normatīvo aktu bāzes pilnveidošanai un sakārtošanai atbilstoši Eiropas Savienības prasībām un lauksaimnieku interesēm, nosacījumu uzlabošanai uzņēmējdarbībai laukos, priekšnosacījumu gatavošanai veiksmīgai Eiropas Savienības vides prasību ieviešanai lauku saimniecībās, lauksaimnieku informēšanai un izglītošanai, lauku un lauksaimniecības NVO darbības veicināšanai, sabiedrības izpratnes celšanai par laukiem un lauksaimniecību un organizācijas darbības administrēšanai un stiprināšanai.

Zemnieku saeimas biroja vadītāja Rita Sīle: „Ar gandarījumu uzzinājām, ka Zemnieku saeima ir kļuvusi par vienu no nedaudzajām šajā konkursā atbalstītajām organizācijām Rīgas reģionā. Fonda atbalsts ļaus biedrībai arī turpmāk īstenot pasākumus Latvijas lauku attīstības veicināšanā”.

Biedrība „Zemnieku saeima” apvieno 736 zemnieku saimniecības no visas Latvijas, kas strādā visās lauksaimniecības nozarēs, un līdz šim veiksmīgi strādājusi sabiedriskās politikas ietekmēšanā saskaņā ar lauku iedzīvotāju interesēm. Biedrība pēdējos gados panākusi daudzas ļoti nozīmīgas izmaiņas lauksaimniecības nozares normatīvajos aktos, līdz ar to biedrības darba rezultāts izsakāms daudzos miljonos latu. Biedrība arī veic sabiedriskās politikas uzraudzības funkcijas lauksaimniecības sektorā.

Biedrības darbību un darba programmu atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija EEZ finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta ietvaros, un Latvijas valsts ar Sabiedrības integrācijas fonda starpniecību, finansēšanas līguma numurs 2007.NVOF1.1./1-5/03. Kopējā piešķīruma summa 2007. gadā ir 7 996 EUR.

Papildus informācija par grantiem www.lsif.lv un www.eeagrants.org.