„Zemnieku saeima“ informēs lauksaimniekus par energoefektīvas saimniekošanas pamatprincipiem un nozares tendencēm 2012. gadā

Lai konkurētu vietējā un Eiropas Savienības tirgū, lauksaimniekiem ir būtiski pārzināt situāciju nozarē. Februāra laikā visos Latvijas reģionos norisinās vairāki semināri.  Biedrības „Zemnieku saeima“ semināros lauksaimnieki aicināti uzzināt jaunāko informāciju par energoefektīvas saimniekošanas principiem, lauksaimniecības biznesa vides tendencēm un finansējuma piesaisti, kā arī jaunumiem lauksaimniecības tehnoloģijās.

“Ir ļoti būtiski veicināt informācijas apriti un pieredzes apmaiņu lauksaimnieku vidū. Nereti pati jaunākā informācija līdz visiem lauksaimniekiem, īpaši tiem, kuru saimniecības atrodas tālāk no Rīgas, nonāk novēloti. Šie semināri ir iespēja ikvienam zemniekam klātienē tikties ar nozares pārstāvjiem, paplašināt kompetenci un uzzināt par jaunākajām tendencēm tirgū un tehnoloģijās,“ stāsta biedrības „Zemnieku saeima“ priekšsēdētāja vietniece Maira Dzelzkalēja.

Pašlaik viens no aktuāliem jautājumiem ir, kā uzlabot ražošanas efektivitāti, saudzīgi un ekonomiski izmantojot ražošanas resursus, savus ekonomiskos līdzekļus un vienlaicīgi saudzējot vidi. „Zemnieku saeimas“ semināros dalībnieki var iegūt informāciju, kādi ir priekšnoteikumi efektīvai elektroenerģijas izmantošanai saimniecībā. Par elektroapgādes un apgaismes sistēmas principiem stāstīs a/s „Latvenergo“ energoefektivtātes centra pārstāvis Andris Spīdāns. Ar energoefektivitātes principiem lauksaimniecības tehnikas izvēlē un darbībā iepazīstinās Hardijs Grabovskis, SIA „Amazone“ pārdošanas vadītājs.

Savukārt par pieejamajiem finanšu avotiem jaunu tehnoloģiju ieviešanai zemnieku saimniecībās un veicot investīcijas ne vien pašu saimniecību attīstībā, bet visas valsts ilgtspējīgā attīstībā stāstīs „Zemnieku saeimas“ pārstāvji.  Seminārus līdzfinansē KPFI atbalstīts projekts “Energoefektivitāte lauksaimniecībā – būtisks solis ceļā uz siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanu”.

Semināru norises laiki

21. februārī Kandavā – “Zemnieku saeimas” seminārs “Energoefektivitāte lauksaimniecībā – būtisks solis ceļā uz siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanu“. Norises vieta: Kandavas Valsts lauksaimniecības tehnikums, Valteru iela 6, Kandava. Sākums plkst. 10.00.

23. februārī Jēkabpilī – “Zemnieku saeimas” un SIA “Amazone” kopīgi rīkotais seminārs lauksaimniekiem. Norises vieta: „Gaļas nams“ tirdzniecības nama telpas, Viestura iela 35, Jēkabpils. Sākums plkst. 11.00. Pieteikšanās semināram pa tālr. 63348131.

24.februārī Priekuļos – “Zemnieku saeimas” seminārs “Energoefektivitāte lauksaimniecībā – – būtisks solis ceļā uz siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanu“. Norises vieta: Priekuļu Agrocentrs, Dārza iela 12, Priekuļi. Sākums plkst. 10.00

Pasākuma programma Jēkabpilī:

  • 10:00 – 11:00 Ierašanās, rīta kafija. Tikšanās ar SEB bankas un Swedbank pārstāvjiem.
  • 11:00 – 12:00 SIA Amazone piedāvātās tehnikas jaunumi (Amazone, Krone, Grimme). /SIA Amazone pārdošanas vadītājs Hardijs Grabovskis/ SIA Amazone tehnikas rezerves daļu kataloga izmantošana klientiem. /SIA Amazone rezerves daļu nozares vadītājs Uldis Rozentāls/
  • 12:00 – 12:40 Klimata, augsnes, reģionu un Mūsu ietekme uz kultūraugu augšanu 2012.gada pavasarī. /Agronoms G.Gulbis/
  • 12:45 – 13:45 Pusdienas. Tikšanās ar SEB bankas un Swedbank pārstāvjiem.
  • 13:45 – 14:20 2011. gada graudu, rapša tirgus analīze,tirgus tendences 2012. gadam. /KS Latraps izpilddirektors Edgars Ruža/
  • 14:20 – 15:00 Valsts un ES finansējums lauksaimniecībai /Zemnieku Saeimas valdes priekšsēdētājs Juris Lazdiņš/
  • 15:00 – 15:30 Energoefektivitāte apgaismojuma nodrošināšanā lauksaimniecības uzņēmumā /VAS Latvenergo Energoefektivitātes centrs Andris Spīdāns/
  • 15:30 – 16:00 Energoefektivitāte izvēloties lauksaimniecības tehniku /SIA Amazone pārdošanas vadītājs Hardijs Grabovskis/
  • 16:00 – 16:30 LAD finansējums 2012.gadam Zemgales reģionā/Zemgales RLP vadītājs Viesturs Reinfelds/

Plašāka informācija

Mārtiņš Trons

Zemnieku saeimas

Projektu eksperts

Tālr.: 67027044

E-pasts: zsa@zemniekusaeima.lv