„Zemnieku saeima“: konkurētspējas paaugstināšanai jābūt lauksaimnieku prioritātei

Informatīvās kampaņas „KLP – rītdiena sākas šodien“ ietvaros Latvijas lauksaimnieku biedrības „Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome“ (LOSP) un „Zemnieku saeima“ (ZSA) kopā ar Zemkopības ministriju aicina lauksaimniekus uz semināriem „Ietekmē lauksaimniecības un lauku nākotni jau šodien!“ Pirmais seminārs notika 20. oktobrī Kuldīgā, Kuldīgas kultūras centrā, Raiņa ielā 21, sākums plkst. 10:00.

Semināri no oktobra līdz decembrim notiks visos Latvijas reģionos. Semināru ietvaros „Zemnieku saeima“ informēs lauksaimniekus par konkurētspēju Eiropā un pasaulē, kas ir viens no būtiskākajiem jautājumiem arī saspringtajā cīņā par taisnīgu kopējās lauksaimniecības politiku (KLP) pēc 2013. gada.

„Latvijas lauksaimnieku produktu augsto kvalitāti novērtē gan vietējā sabiedrība, gan sadarbības partneri Eiropas Savienības valstīs un citur pasaulē. Diemžēl pašreizējā Eiropas Savienības lauksaimniecības politika  ne mūsu, ne citu ES jauno dalībvalstu  lauksaimniekiem nenodrošina vienlīdzīgas konkurences iespējas. Mūsu lauksaimnieki ir spiesti izpildīt tās pašas prasības, bet pieejamie resursi ir daudz mazāki nekā veco dalībvalstu zemniekiem. Kopā ar Baltijas lauksaimnieku organizācijām esam definējuši vienotu nostāju, ka tiešo maksājumu apjomam visās dalībvalstīs ir jābūt līdzīgam – ne mazākam par 90%  un ne augstākam par 120% no ES vidējā atbalsta apjoma, taču nedrīkstam tikai gaidīt uz vienlīdzīgiem maksājumiem. Latvijas lauksaimnieki ir spējīgi strauji apgūt jaunas tehnoloģijas un efektīvas metodes, tādēļ jāmācās, jāmeklē informācija un jāstrādā, lai stiprinātu savu konkurētspēju pašiem lauksaimniekiem. Tai jābūt prioritātei numur viens,” skaidro „Zemnieku saeimas“ projektu vadītājs Mārtiņš Trons.

Semināros dalībnieki varēs iegūt informāciju ne vien par konkurētspēju, bet arī uzzināt par galvenajiem kopējās lauksaimniecības politikas pamatprincipiem un piedalīties lēmumu pieņemšanas procesā nākotnes nosacījumu izstrādē.

Semināros tiks apspriesti jautājumi par to, kas ir aktīvs lauksaimnieks, maza saimniecība, ko piedāvā un pieprasa zaļās komponentes ieviešana saimniekošanā, kā veiksmīgi sadarboties un kā ekonomiskās aktivitātes lauksaimnieks var orientēt uz tirgu.

Visā pasaulē aktuāla ir lauksaimnieku novecošanās un grūtības iesaistīt jauno paaudzi tādēļ kampaņas „KLP – rītdiena sākas šodien“ laikā lauksaimniecības un lauku nākotnes veidošanā aicināti iesaistīties arī bērni un jaunieši. Mazāko klašu skolēni par dzīvi laukos varēs uzzināt izglītojošās filmās un semināros skolās. Savukārt ikviens jaunietis ir aicināts piedalīties video īsfilmu konkursā „Lauksaimniecība pēc desmit gadiem“, līdz 2011. gada 1. decembrim sagatavojot ne vairāk kā piecu minūšu garu video, parādot, kāda, viņaprāt, izskatīsies lauksaimniecība pēc desmit gadiem. Pieteikties konkursam un augšuplādēt video var laikraksta „Diena“ interneta portālā www.diena.lv sadaļā „Lauksaimniecība pēc desmit gadiem“. Ar detalizētu konkursa nolikumu un pieteikuma anketu var iepazīties http://www.diena.lv/lauksaimnieciba-pec-desmit-gadiem.

Turpmākais gads būs izšķirošais posms KLP reformas jautājumā, kas noteiks, vai Latvijas lauksaimnieki no ES saņems vienlīdzīgus maksājumus sev vēlamā apjomā un kā attīstīsies  lauksaimniecības nozare Latvijā.

Plašāka informācija


Sarmīte Babāne

Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes

Projektu vadītāja

Tālr.: 67027274

E-pasts: sarmite.babane@losp.lv

Mārtiņš Trons,

Zemnieku saeimas

Projektu vadītājs

Mob. tālr.: 29805456;

E-pasts: martins.trons@zemniekusaeima.lv

„Šī informācija sagatavota ar 50 % Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par šīs informācijas saturu pilnībā atbild biedrības “Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome” un “Zemnieku saeima” un tas nevar tikt uzskatīts par Eiropas Kopienas viedokli.”