Zemnieku saeima: Lauksaimnieki jaunajā sezonā var rēķināties ar 100 l/ha bezakcīzes dīzeļdegvielas

16.aprīlī Ministru kabineta (MK) sēdē tika apstiprināti grozījumi noteikumos par atbrīvojumu no akcīzes nodokļa dīzeļdegvielai (gāzeļļai), ko izmanto lauksaimniecības produkcijas ražošanai, lai palielinātu kopējo no akcīzes nodokļa atbrīvotas dīzeļdegvielas daudzumu. Grozījumi veikti galvenokārt tādēļ, ka katru gadu par aptuveni 2,5% palielinās vienotam platības maksājumam deklarētā un apstiprinātā platība.

Zemnieku saeimas priekšsēdētājs Juris Lazdiņš: „Pēc ilga un sarežģīta darba, kas ilga vairāk kā divus gadus, valdībā apstiprināti grozījumi noteikumos par atbrīvojumu no akcīzes nodokļa dīzeļdegvielai. Lauksaimnieki jaunajā sezonā varēs rēķināties ar 100 l/ha bezakcīzes dīzeļdegvielas. Šogad nebūs tā kā iepriekšējos gadus, kad līdz ražas novākšanai nebija skaidrs, cik daudz bezakcīzes dīzeļdegvielas litrus varēs iegādāties.”

Bezakcīzes dīzeļdegvielas jautājums ir aktuāls katru gadu un nemitīgi notiek diskusijas un ierosinājumu izstrādāšana šajā jautājumā. Atgādinām, ka 26.martā biroja vadītāja Ilze Meržvinska un priekšsēdētāja vietnieks Juris Cīrulis piedalījās sanāksmē Finanšu ministrijā jautājumā par bezakcīzes dīzeļdegvielas piešķiršanu lauksaimniekiem 2013/2014  saimnieciskajā gadā, kā arī par turpmākajiem iespējamajiem variantiem bezakcīzes dīzeļdegvielas piešķiršanai 2014.-2017. gadā.

Kopīgi ar ZM tika prasīti piešķirt šosezon 108 mlj. litru, lai lauksaimnieki varētu nepieciešamības gadījumā izmantot likumā noteikto maksimālo degvielas daudzumu 100 l/ha. Finanšu ministrija šo priekšlikumu nesaskaņoja un noraidīja, pamatojot, ka šādi grozījumi rada 5,5 mlj. (neiekasētais akcīzes nodoklis) ietekmi uz budžetu.

Savukārt 16.aprīlī MK sēdē pieņēma lēmumu piešķirt bezakcīzes dīzeļdegvielu jaunajā sezonā 100 l/ha.

Ievērojot iepriekšējo saimniecisko gadu tendenci un Lauku atbalsta dienesta sniegto informāciju, 2012./2013. saimnieciskajam gadam piešķirtais dīzeļdegvielas maksimālais kopējais daudzums ir jāpalielina par 2,5% līdz 108 992 100 litriem, kas veidos likumā „Par akcīzes nodokli” noteiktos 100 litrus par hektāru. Tas nozīmē, ka lauksaimniekiem no akcīzes nodokļa atbrīvotas dīzeļdegvielas (gāzeļļas) piešķirtais daudzums palielināsies no 80,4 līdz 100 l/ha, jūtami samazinot finansiālo slogu lauksaimnieciskās produkcijas ražotājiem. No nodokļa ir atbrīvota gan dīzeļdegviela (gāzeļļa), gan dīzeļdegviela (gāzeļļa), kurai saskaņā ar šā likuma nosacījumiem ir pievienota no rapšu sēklu eļļas iegūta biodīzeļdegviela un kuru izmanto lauksaimniecības produkcijas ražošanai, lauksaimniecības zemes apstrādei un tādas meža vai purva zemes apstrādei, kurā kultivē dzērvenes vai mellenes, un zemes zem zivju dīķiem apstrādei.

Atbrīvojumu dīzeļdegvielai no akcīzes nodokļa 2013./2014. saimnieciskajā gadā ir tiesīgs saņemt lauksaimniecības produkcijas ražotājs, kurš veic saimniecisko darbību, ir reģistrēts VID kā nodokļu maksātājs.

Atbrīvojumu degvielas iegādei piešķir par tādas lauksaimniecībā izmantojamās zemes platības apstrādāšanu, kura attiecīgajā gadā ir deklarēta un apstiprināta vienotā platības maksājuma saņemšanai, kā arī par zemes platības apstrādi zem zivju dīķiem, kur audzē zivis vismaz 20 ha platībā par kuriem ieņēmumi no lauksaimnieciskās ražošanas vai akvakultūras produkcijas ražošanas ir vismaz 200 latu no hektāra (neieskaitot saņemto valsts un Eiropas Savienības atbalstu).

Atbrīvojumu dīzeļdegvielai no akcīzes nodokļa par pastāvīgo pļavu un ganību vai aramzemē sēto ilggadīgo zālāju apstrādāšanu ir tiesīgs saņemt lauksaimniecības produkcijas ražotājs, kas minētajās platībās nodrošina minimālo lauksaimniecības dzīvnieku blīvumu vismaz 0,2 nosacītās liellopu vienības uz vienu hektāru vai reģistrējies Lauksaimniecības datu centrā (datu centrs) kā dzīvnieku barības primārais ražotājs, kam datu centrā nav reģistrēts ganāmpulks, novietnes un lauksaimniecības dzīvnieki.

26.marta tikšanās reizē tika diskutēts arī par 2014-2017 gada bezakcīzes dīzeļdegvielas sadalījumu. Ņemot vērā, ka esošā sistēma, saskaņā ar ES regulējumu, nepieļauj diferencēt piešķiramo bezakcīzes daudzumu uz ha pēc saimniecības darbības jomas (graudi, piens, dārzeņi, augļi utt.), bet katrai šai grupai ir atšķirīgs nepieciešamais bezakcīzes degvielas daudzums, Finanšu ministrija piedāvāja divus variantus:

1)      Marķētā (krāsotā) degviela;

2)      Noteikta minimālā akcīzes nodokļa likme (20 – 30 EUR/t).

Šobrīd Finanšu ministrija kopā ar Zemkopības ministriju izstrādā modeli – minimālā akcīzes nodokļa likme (20-30 Eur/t).