Zemnieku saeima: lauksaimnieku kompetences paaugstināšana un inovācijas tehnoloģijās būs Baltijas jūras reģiona lauksaimniecības attīstības stūrakmens

Lai diskutētu par ilgtspējīgas lauksaimniecības izaicinājumiem Baltijas jūras reģionā, 2. un 3. novembrī Stokholmā notiek starptautiska konference “Zaļāka lauksaimniecība zilākai Baltijas jūrai”, kurā Latvijas lauksaimnieku intereses pārstāv biedrība “Zemnieku saeima”. Kopā konference pulcēs vairāk nekā 160 dalībniekus no visām Baltijas jūras reģiona valstīm, kuru vidū būs politikas veidotāji, zinātnieki, lauksaimnieku un vides organizācijas un uzņēmēji.

Konference apvieno trīs Eiropas Savienības projektus lauksaimniecības attīstībai Baltijas jūras reģionā: “Baltic Compass”, “Baltic Manure”, un “Baltic Deal”. Visu trīs projektu mērķis ir veicināt lauksaimnieku kompetenci, attīstīt inovatīvu, videi draudzīgu tehnoloģiju izmantošanu Baltijas jūras reģionā, efektivizēt lauksaimniecības politiku, un pieredzes apmaiņu.

“Mūsu kopīgais darbs ir parādījis, ka ir ļoti būtiski veicināt pieredzes apmaiņu un pārrobežu sadarbību. Galvenajam uzsvaram jābūt uz Baltijas reģiona mēroga politikas veidošanas instrumentiem, lauksaimnieku atbalsta mehānismu veicināšanu, tehnoloģiju inovācijām un lauksaimnieku atbalsta pakalpojumiem,” uzsver projekta “Baltic Compass” koordinators, Zviedrijas Lauksaimniecības zinātņu universitātes profesors Stefans Lunds (Staffan Lund).

Latviju konferencē pārstāv biedrības „Zemnieku saeima“ eksperts Didzis Neimanis, kurš konferencē vadīs darba grupu “Pasākumu un politikas integrācija”.

“Šādi projekti, kā, piemēram, “Baltic Compass”, ļauj iegūt ne vien daudz jaunas informācijas, bet arī iepazīties ar agrovides pasākumu pieredzi citās Baltijas jūras valstīs. Izvērtējot esošo situāciju Latvijā, varam plānot, ko no šīs pieredzes izmantot un kas atbilst mūsu zemnieku interesēm,” stāsta Didzis Neimanis.

Latvijas lauksaimniekiem būtiskākais ieguvums ir iepazīšanās ar inovatīvām tehnoloģijām, kas ilgtermiņā ļautu saimniekot produktīvāk un videi draudzīgāk. Šādu tehnoloģiju ieviešana zemnieku saimniecībās ir investīcijas ne vien pašu zemnieku saimniecību attīstībā, bet visas valsts ilgtspējīgā attīstībā.

Projektus “Baltic Compass”, “Baltic Manure” un “Baltic Deal” finansē Eiropas Savienības Baltijas jūras reģiona programma 2007. – 2013. gadam un to kopējais budžets ir vairāk nekā 14 miljoni eiro. Projekta “Baltic Compass” mērķis ir veicināt ilgtspējīgu lauksaimniecību, uzlabot lauksaimniecības politiku un priekšnosacījumus videi draudzīgas lauksaimniecības ieviešanā. “Baltic Manure” projekts attīsta mēslojuma barības vielu un enerģijas izmantošanu. Savukārt “Baltic Deal” fokusējas uz konsultācijām un padomu sniegšanu  lauksaimniekiem.

Papildu informācija:

Zanda Krūklīte
Zemnieku saeima
Tālr.: 67027044
E-pasts: birojs@zemniekusaeima.lv