Pēc Zemnieku saeimas veiksmīgas sadarbības ar ZM, Ministru kabinets apstiprina lauksaimniekiem piešķirtā dīzeļdegvielas limita palielināšanu

Jau vairākus mēnešus Zemnieku saeima ir norādījusi Zemkopības ministrijai, ka lauksaimniecības zemes apstrādātas platības pieaug un lauksaimniekiem pietrūkst dīzeļdegvielas – īpaši pēc šīs vasaras ražas novākšanas. Zemnieku saeima kopīgi ar Zemkopības ministriju pēdējā mēneša laikā aktīvi strādāja pie šī jautājuma. Pēc nesenajām Zemnieku saeimas sarunām ar Zemkopības ministrijas vadību un pēc tikšanās ar Finanšu ministru, šodien šis jautājums tika skatīts Ministru kabineta sēdē, kur piedalījās arī Zemnieku saeimas priekšsēdētājs Juris Lazdiņš.

Lauksaimniekiem no akcīzes nodokļa atbrīvotas dīzeļdegvielas piešķirtais daudzums tiks palielināts no 80,4 līdz 100 litriem par vienu hektāru. To paredz šodien valdībā ipieņemtie grozījumi “Kārtībā, kādā no akcīzes nodokļa atbrīvo dīzeļdegvielu (gāzeļļu), ko izmanto lauksaimniecības produkcijas ražošanai, lauksaimniecības zemes apstrādei un meža vai purva zemes apstrādei, kurā kultivē dzērvenes vai mellenes, kā arī zemes apstrādei zem zivju dīķiem”. Provizoriski papildus degvielas limitu lauksaimnieki varēs saņemt oktobra beigās!

Pēdējos gados bezakcīzes degvielas saņemšanai pieteikto platību skaits ir pieaudzis par 8,6%. Pērn pieteikto platību skaits bija 979 177 hektāri, šogad tas palielinājies līdz 1 063 337,50 hektāriem. Līdz ar to pieejamais dīzeļdegvielas daudzums ir 85 495 240 litri jeb 80,4 litri uz vienu hektāru. Tā kā klimatiskie apstākļi zemniekiem šā gada rudenī nav bijuši labvēlīgi un palielinājušās vienotajam platību maksājumam deklarētās platības, ar grozījumiem noteikumos 2012.-2013.saimnieciskajam gadam maksimālais kopējais bezakcīzes dīzeļdegvielas daudzums noteikts 106 333 750 litru.

Līdz ar to lauksaimniekiem no akcīzes nodokļa atbrīvotas dīzeļdegvielas daudzums palielināsies no 80,4 līdz 100 latiem par vienu hektāru, jūtami samazinot finansiālo slogu lauksaimnieciskās produkcijas ražotājiem.  Akcīzes nodokļa atbrīvojumu dīzeļdegvielas iegādei ir tiesīgs saņemt lauksaimniecības produkcijas ražotājs par hektāru skaitu, par kuriem ieņēmumi no lauksaimnieciskās ražošanas ir vismaz 200 latu no hektāra.

Patlaban atvieglojumus dīzeļdegvielas iegādei saņem 16 734 lauksaimnieki – juridiskas un fiziskas personas.