Zemnieku saeima piedalās Baltijas jūras forumā Sanktpēterburgā

No 5.-6. aprīlim Zemnieku saeimas priekšsēdētāja vietniece Maira Dzelzkalēja piedalīsies Baltijas jūras valstu augsta līmeņa vides aizsardzības konferencē (Baltic Sea Forum) Sanktpēterburgā.
Premjerministri, vides ministri, uzņēmēju un finanšu institūciju pārstāvji tiekas kopīgā divu dienu pasākumā, lai pieņemtu lēmumus Baltijas jūras aizsardzībai. Krievijas Federācijas rīkotajā konferencē ir izvirzītas trīs galvenās tēmas:

  • veicamās rīcības jūras ekosistēmas aizsardzībai un atjaunošanai;
  • publiskā-privātā partnerība kā viens no pamata risinājumiem ekoloģisko problēmu risināšanai reģionā;
  • jūras telpiskā plānošana.

Maira Dzelzkalēja atzīst: „Zemnieku saeimas līdzdalība pasākumā ir ļoti būtiska. Lauksaimnieki tiek uzskatīti par vieniem no galvenajiem jūras piesārņotājiem. Tomēr mēs ļoti daudz darām vides aizsardzībai, investējot mūsdienīgās – precīzās, vidi saudzējošās tehnoloģijās, ievērojot vides prasības, strādājot arvien atbildīgāk. Un esam gatavi spert nākamos soļus, domājot par rītdienu. Mums vienmēr ir jāatceras, ka ap Baltijas jūru ir jāpabaro 90 miljoni iedzīvotāju, vienlaicīgi izturot konkurenci gan Eiropas iekšējā tirgū, gan pasaules tirgos. Mums jādara viss, lai saglabātu iespēju Latvijas iedzīvotājiem ēst mūsu pašu, salīdzinoši tīrajā vidē, audzēto pārtiku.”

Konferenci Krievijas Federācija prezidentūras ietvaros Baltijas Jūras Valstu Padomē 2013.gadā sadarbībā ar Krievijas partneriem organizē Baltijas Jūras Rīcības grupa (Baltic Sea ACtion Group). Konferences noslēgumā tika parakstīta kopīga deklarācija.

Atgādinām, ka Zemnieku saeima kopš 2009.gada ir partneris ES līdzfinansētā projektā Baltic COMPASS, kura ietvaros kopā ar partneriem no 9 citām Baltijas jūras valstīm meklējam risinājumus, kā lauksaimniecības sektors sekmīgi ražojot pārtiku 90 miljoniem reģiona iedzīvotāju, vienlaicīgi var sargāt Baltijas jūru no piesārņojuma. Projekts šobrīd ir pāraudzis turpinājuma projektā Baltic COMPACT, bet tā pirmajā daļā izveidotā sadarbība ir ļāvusi Zemnieku saeimai arvien vairāk apjaust atbildīgas saimniekošanas nozīmīgumu un piedalīties kopējās Baltijas valstu aktivitātēs, kuru mērķis ir atrast praktiskus un politiskus risinājumus.

Viens no projekta partneriem Baltijas Jūras Rīcības grupa (Baltic Sea Action Group), kas darbojas kā katalizators konkrētu pasākumu īstenošanai Baltijas jūras aizsardzībā. BJRG ir apkopojusi apņemšanos no vairāk kā 200 organizācijām par pasākumiem, ko šīs organizācijas veiks Baltijas jūras aizsardzībai. Atsevišķas apņemšanās ir izveidojušas arī valstis ap Baltijas jūru. Kopš šī gada marta arī Zemnieku saeimai ir apstiprināta apņemšanās BJRG ietvaros.

Ar apņemšanos var iepazīties mūsu mājas lapā!