Zemnieku saeima rīko informatīvās dienas

Biedrība „Zemnieku saeima” uzsāk informatīvo dienu ciklu lauksaimniekiem par likumdošanas prasībām saistībā ar savvaļas dzīvniekiem, to postījumu novēršanu un kompensēšanas kārtību, kā arī piesārņojuma kategorijām, radītā piesārņojuma apmēra noteikšanu un dabas resursa nodokļa nomaksu. Lauksaimnieki tiks informēti arī par jaunumiem lauksaimniecības atbalsta pasākumos.

Zemnieku saeimas lauksaimniecības eksperts Ingmārs Sniedze skaidro: „Informatīvās dienas lauksaimniekiem rīkojam, lai zemniekus informētu, un arī lai uzklausītu tās problēmas, kas zemniekiem aktuālas. Svarīgi, lai zemniekiem nezināšanas un prasību neizpildes dēļ netiktu piemēroti sodi. Jāsaka, ka gan par savvaļas dzīvniekiem, gan par piesārņojuma kategorijām ir daudz neskaidrību un normatīvajos aktos nesakārtota. Pēc šiem semināriem gatavosim priekšlikumus pārvaldes institūcijām normatīvo aktu bāzes pilnveidošanai”

Informatīvās dienas notiks
28. oktobrī Jelgavas rajona Zaļenieku arodvidusskolā,
28. oktobrī Dobeles Kultūras namā,
29. oktobrī Talsu konsultāciju biroja telpās,
30. oktobrī Jēkabpils konsultāciju biroja telpās,
30. oktobrī Aizkraukles Sociālajā centrā,
3. novembrī Limbažu rajona padomes telpās,
3. novembrī Valkas rajona Ēveles pagasta „Ķempēnos”,
4. novembrī Cēsu rajona Priekuļos Agro Centrā,
5. novembrī Bauskas rajona Īslīces pagasta viesu namā „Bērzkalni”,
10. novembrī Madonas Patērētāju biedrības telpās,
10. novembrī Gulbenes Rajona padomes telpās,
13. novembrī Preiļos PVD telpās,
13. novembrī Rēzeknes rajona Griškānu pagasta Sprūževas Pagasta mājā,
20. novembrī Saldū.

Interesenti aicināti pieteikt savu dalību, zvanot uz Zemnieku saeimas biroju, tālrunis 67027044.

Informatīvās dienas tiek rīkotas divu Vides aizsardzības fonda finansēto projektu “Zemes apsaimniekotāju un savvaļas dzīvnieku līdzāspastāvēšana” (projekta nr 1-08/537/2008, finansējuma summa 5000 Ls) un “Normatīvo aktu skaidrojums piesārņojuma jautājumos lauksaimniekiem” (projekta nr 1-08/523/2008, finansējuma summa 9735Ls) ietvaros.