Zemnieku Saeima sadarbosies ar Latvijas augu aizsardzības līdzekļu ražotāju un tirgotāju asociāciju (LAALRUTA)

Zemnieku Saeima sadarbosies ar Latvijas augu aizsardzības līdzekļu ražotāju un tirgotāju asociāciju (LAALRUTA) pesticīdu ilgtspējīgas lietošanas direktīvas ieviešanai Latvijā pēc 2014.gada

24.aprīlī Zemnieku saeima (ZSA) tikās ar LAALRUTA pārstāvjiem, lai pārrunātu pieredzes un zināšanu apmaiņu un sadarbību gatavojoties EK direktīvas par pesticīdu ilgtspējīgas lietošanas nodrošināšanu, kas jāievieš pēc 2014. gada.

Galvenais uzdevums ir mazināt pesticīdu lietošanas radīto risku un ietekmi uz cilvēku veselību un vidi  un lai sekmētu integrētās augu aizsardzības un alternatīvo paņēmienu pilnveidošanu un ieviešanu, lai pēc iespējas vairāk mazinātu atkarību no  pesticīdu lietošanas.

Jau līdz 2012. gada 14. decembrim dalībvalstīm savi rīcības plāni integrētās audzēšanas prasību ieviešanai ir jādara zināmi Komisijai un citām dalībvalstīm. Pēc tam notiks darbs pie politisko dokumentu un normatīvo aktu izstrādes, kas nodrošinās plāna ieviešanu un uzraudzību pār to, kā tiek lietoti augu aizsardzības līdzekļi, kuru sastāvā ir darbīgās vielas, kas izraisa īpašas bažas, sevišķi gadījumos, ja ir pieejamas alternatīvas metodes.

„Lielākajiem augu aizsardzības līdzekļu ražotājiem un tirgotājiem ir zināšanas un pieredze integrētās audzēšanas ieviešanā citās ES dalībvalstīs. Ciešā sadarbībā ar organizāciju, tās ekspertiem mums būs iespēja izdiskutēt un rast optimālo risinājumu, kas būtu piemērots lauksaimnieku ikdienas darbam un nodrošinātu efektīvu ES prasību ieviešanu,” stāsta Zemnieku Saeimas biroja vadītāja Ilze Meržvinska.

Ilze Meržvinska

+371 67027044

+371 26390098

Ilze.merzvinska@zemniekusaeima.lv