Zemnieku saeima strādā Briselē

Kamēr skaļi un plaši tiek publiski runāts par nepieciešamību strādāt un aizstāvēt Latvijas lauksaimniecības intereses Briselē, biedrība “Zemnieku saeima” to arī dara.
ZSA piedalījās konferencē, kas noslēdza publisko diskusiju par Kopējo lauksaimniecības poltiku (KLP) pēc 2013.gada. Konference notika Briselē, kurā piedalījās vairāk kā 400 dalībnieku no visām ES dalībvalstīm.

Eiropas Komisija lauksaimniecības politiku uztver kā nopietnu izaicinājumu, jo uzskata, ka esošā politika nespēj nodrošināt KLP augsto mērķu sasniegšanu, piemēram Eiropas kopējās lauksaimniecības politikas viens no pamatmērķiem ir augsts dzīves līmenis lauksaimniekiem un dzīves kvalitātes līmeņa starp laukiem un pilsētām izlīdzināšana, tādēļ tika veikta nopietna eiropiešu aptauja un apkopoti ekspertu viedokļi par KLP nākotni.

Vienu no astoņām darba grupām – Kopējās lauksaimniecības politikas nākotnes loma Eiropas pārtikas ražošanas kapacitātes un konkurētspējas stiprināšanā vadīja pieredzējusī Latvijas pārstāve – Maira Dzelzkalēja, Zemnieku Saeimas priekšsēdētāja vietniece.

Tagad publiski pieejami arī VIDEO:

M.Dzelzkalējas vadītā darba grupa

M.Dzelzkalējas prezentācija “Kas jāmaina politikā, lai saglabātu lauksaimniecisko ražošanu Eiropā”

Atgādinām, ka Latvija bija viena no aktīvākajām sabiedriskajā aptaujā un Latvijas lauksaimnieku viedokļi bija konstruktīvi un vērtīgi.