Zemnieku saeima tic, ka ar jauno valdību tiks turpināta konstruktīva sadarbība

Zemnieku saeima tic, ka ar jauno valdību tiks turpināta konstruktīva sadarbība, tā komentējot vēlēšanu rezultātus pauž Zemnieku saeimas priekšsēdētājs Juris Lazdiņš: ”Ar viesām vadošajām politiskajām apvienībām Zemnieku saeima ir parakstījusi sadarbības memorandu, kuros jau pirms vēlēšanām identificējām lauksaimnieku prioritātes un būtiskās uzlabojamās sfēras. Ņemot vērā, ka pēdējo gadu sadarbība ar valdību, kuras vadītājs bija Valdis Dombrovskis lauksaimniekiem izdevās izveidot stabilu sadarbības modeli, lauksaimnieku risinājumi tika uzklausīti un diskusijās tika panākti konstruktīvi lēmumi. Esošās valdības sadarbība ar lauksaimniekiem pierādīja, ka ja ierēdniecība vēlas izprast un meklēt efektīvus risinājumus, tad kopīgi strādājot var panākt rezultātu – kā, piemēram, bezakcīzes degvielas administrēšanas maiņa un Ceļu satiksmes noteikumu maiņu, kas tagad atļauj traktortehnikai vilkt divas ar darba piekabes.

Ar visām vadošajām partijām vienojāmies, ka lauksaimnieku prioritāte ir ES tiešo maksājumu vienlīdzīga sadale starp ES valstīm, kas valsts līmenī jārisina jau nekavējoties, un Zemnieku saeima, paralēli aktīvai sadarbībai ar jauno valdību iekšējo jautājumu risināšanai un iekšējā patēriņa vecināšanas pasākumu rosināšanai, uzturēs diskusiju gan valdošajā politiskajā elitē, gan arī saviem spēkiem uzturēs sarunas un meklēs atbalstu citās dalībvalstīs, lai ES KLP pēc 2013. gada būtu Latvijas lauksaimniekiem labvēlīga un tiešie maksājumu nediskriminētu Latvijas zemniekus.

Zemnieku saeima neatbalstīs turpmāku nodokļu celšanu, jo jau pagājušā gada budžeta izstrādes gaitā veiktās nodokļu celšanas nav nesušas rezultātu. Mēs līdzdarbosimies efektīvāku risinājumu ēnu ekonomikas apkarošanai un mikrouzņēmumu nodokļu administrēšanas uzlabošanai un administratīvo šķēršļu mazināšanas paketes kompleksā izstrādē, kas vienkāršotu un veicinātu legālo saimniekošanu. Zemnieku saeima ir pārliecināta, ka nodokļu palielināšana nav risinājums – būtiski ir turpināt darbu pie valsts pārvaldes efektivitātes – mēs turpināt apgalvot, ka ir nepieciešams pārskatīt ES fondu administrēšana turpat 50% no visas ES finansējuma naudas administrē viena iestāde – Lauku atbalsta dienests, turpretī pārējos 50% administrē vairāk kā 10 valsts aģentūras, tas nav pieņemami un turklāt neveicina kopīgu attīstības redzējumu un sarežģī informācijas apmaiņu un elastīgu pieeju ES naudas apgūšanai. Tāpat Zemnieku saeima uzskata, ka īpaša uzmanība jāvelta valsts pārvaldes funkciju un efektīvas darbības izvērtēšanai – Valts Kontrole regulāri konstatē būtiskas kļūdas un pārkāpumus valsts administrācijā, taču nekādas rīcības un uzlabojumi neseko – nenoliedzami, ka nodokļu maksātājiem rodas jautājumi – vai nu nav nepieciešams uzturēt Valsts Kontroli, jo tai ir tikai informējoša funkcija, vai arī Valsts Kontrolei ir jāveic nepieciešamie normatīvo aktu uzlabojumi, lai par konstatētajiem pārkāpumiem sekotu reālas atbildības izvērtējums un izmaiņas”.