Zemnieku saeima un biedri darbā

Zemnieku saeima un to biedri darbā jeb publicitāte un viedokļa paušana presē:

Graudkopībā optimisms iztrūkst – http://db.lv/r/345-foto-video/347-video/219126-zemnieks-ja-malkai-cena-pieaug-graudkopiba-optimisma-nav

Zemnieki raizējas par sēju – http://zinas.nra.lv/latvija/regionos/17889-zemnieki-raizejas-par-seju.htm

Valdībā problēmas tiek risinātas raitāk – http://www2.la.lv/lat/latvijas_avize/jaunakaja_numura/saimnieciba/?doc=74107

Nozarē trūkst ilgtermiņa stratēģijas – http://db.lv/r/322-razosana/219082-zsa-nozare-trukst-ilgtermina-strategijas

Par zemnieku pārstrādi – http://www.diena.lv/lat/business/expert/expertopinion/krievars-sadarbiba-ar