Zemnieku saeimas kongress 8.martā!

Š. g. 8. martā Ķekavas novadā, Baložu kultūras namā notiks ikgadējais biedrības „Zemnieku saeima“ kongress, kas pulcēs lauksaimniekus no visas Latvijas. Kongresā Latvijas lauksaimniecības produkcijas ražotāji, kuri pārstāv visas lauksaimniecības nozares, atskatīsies uz 2012.gadā paveikto un ievēlēs priekšsēdētāju un valdi.

„Zemnieku saeimas“ kongress ik gadu ir atskaites punkts, kurā lauksaimnieki izvērtē paveiktos darbus nozares attīstībā un nosaka nākamā gada prioritātes. Šogad kongresā notiks Zemnieku saeimas priekšsēdētāja un valdes vēlēšanas, kas, saskaņā ar organizācijas statūtiem, notiek reizi divos gados. Zemnieku saeima aicina visus Zemnieku saeimas biedrus piedalīties kongresā vai, ja nav iespēju ierasties, pilnvarot savu pārstāvi balsot Zemnieku saeimas priekšsēdētāja un valdes vēlēšanās.

Tāpat kongresa viena galvenajām diskusijām būs veltīta 8. februārī Briselē Eiropas Savienības (ES) dalībvalstu valdību vadītāju Eiropadomes sēdē pieņemtajam ES daudzgadu budžetam, kas sabiedrībā šobrīd tiek plaši apspriests. Tādēļ Zemnieku Saeimas kongresā viesoties ir uzaicināti Ministru prezidents Valdis Dombrovskis un Zemkopības ministre Laimdota Straujuma, lai kopā ar Zemnieku Saeimas biedriem diskutētu par šobrīd aktuālāko jautājumu – kā, apzinoties ES budžeta reālijas, nodrošināt Latvijas lauksaimniecības konkurētspēju Eiropā?

Latvijai tiešajos maksājumos saņemamais finansējums nākošajā plānošanas periodā no 2014. līdz 2020. gadam palielināsies no 731 miljona līdz 1,717 miljardiem eiro vai par 135 procentiem salīdzinājumā ar pašreizējo plānošanas periodu no 2007. līdz 2013. gadam. Lauksaimnieki, vērtējot Eiropas Savienības budžetu 2014. – 2020.gadam, secināja, ka finansiālā izteiksmē iegūs par 50% jeb par 893 miljoniem latu vairāk naudas kā iepriekšējā periodā, taču vienlaikus norādīja, ka diskriminācija ES turpinās, un joprojām tiek veicināta negodīga konkurence. Diskusijā lauksaimnieki cer rast risinājumus kā izturēt turpmākos gadus konkurences cīņā un kādu atbalstu sniegs valsts un valsts institūcijas.

Zemnieku Saeimas kongresā par savu līdzšinējo pieredzi un prioritātēm 2020.gada lauksaimniecības attīstības mērķu sasniegšanai dalīsies arī eksperti no Somijas un Igaunijas, stāstot savu valstu pieredzē par lauku attīstības politiku un šo valstu prioritātēm LAP 2014-2020 mērķu sasniegšanai.

Zemnieku Saeimas kongress norisināsies no plkst. 10:00 – 15:30.

Biedru reģistrācijas sāksies jau 9:00.

Kongresā piedalīties aicināti arī masu mediju pārstāvji.

Par biedrību „Zemnieku saeima”

Biedrība „Zemnieku saeima“ (ZSA) ir stiprākā Latvijas lauksaimniecības produkcijas ražotāju organizācija. Šobrīd organizācijas biedri ir gandrīz 900 aktīvākie un mērķtiecīgākie Latvijas zemnieki no visām lauksaimniecības nozarēm. Organizācijas mērķis ir aizstāvēt biedru intereses, aktīvi iesaistoties likumdošanas veidošanas un pilnveidošanas procesos, veidot ilgtspējīgu uz attīstību orientētu lauksaimniecības politiku Latvijā un popularizēt lauksaimniecību kā vienu no Latvijas valsts prioritārajām nozarēm. Šobrīd ZSA ir trešā nozīmīgākā lobija organizācija Latvijā.

Papildu informācija:

Ilze Meržvinska

Zemnieku saeima
Tālr: 67027044

E-pasts: birojs@zemniekusaeima.lv
www.zemniekusaeima.lv