Zemnieku saeimas pārstāvji Briselē spriedīs par Kopējo lauksaimiecības politiku

Zemnieku saeima un Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācija kopā ar Latvijas Zemnieku federācijas un Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes parstāvjiem piedalās COPA-COGECA kongresā, kas no 4. līdz 6. oktobrim notiek Briselē. Galvenais jautājums ir Eiropas Savienības Kopējā lauksaimniecības politika (KLP) pēc 2013.gada.

Kopējā lauksaimniecības politika, kas saglabātu tiešos maksājumus un nodrošinātu vienlīdzīgus ienākumus lauksaimniekiem visās ES valstīs, Latvijai ir īpaši būtisks jautājums. Kongress notiek tieši pirms Eiropas Komisija ir izsludinājusi nākamo apspriežu kārtu par KLP nākotni, kā arī svarīgo Eiropas Parlamenta, Eiropas Komisijas un Eiropas Padomes debašu vidū par Eiropas Savienības budžeta nākotni.

“ES tiešo maksājumu saglābāšana un to vienlīdzīga sadale vecajām un jaunajām dalībvalstīm ir mums būtiskākais jautājums. Esam to apsprieduši ar vadošo politikas eliti un saņēmuši Latvijas politiķu atbalstu. Kongress būs iespēja tikties ar lauksaimniekiem no citām jaunajām ES dalībvalstīm, pārrunāt sadarbību un apmainīties pieredzē. Tāpat svarīgs jautajums Latvijas lauksaimniecībai ir paaudžu maiņa, kas arī būs kongresa darba kārtībā. Lai nozare attīstītos, ir jāveicina jauno lauksaimnieku iniciatīva un ienākšana nozarē, tādēļ Zemnieku saeima atbalstīja arī Eiropas Parlamenta deputātes Sandras Kalnietes ideju par konkursu jaunajiem lauksaimniekiem,“ skaidro Maira Dzelzkalēja, Zemnieku saeimas priekšdēdētāja vietniece.

Pirms paša kongresa tiek speciāli organizētas četras darba grupas, kurās piedalās arī Latvijas pārstāvji: apvienotā mežsaimniecības, lauku attīstības un vides aizsardzības darba grupa, darba grupa par Sievietes lomu lauksaimniecībā, par apdrošināšanas un sociālo jautājumu lomu lauksaimniecībā, kā arī par jauno lauksaimnieku lomu un nākotni lauksaimniecības nozarē.

Viens no kongresa jautājumiem ir arī lauksaimniecības kooperatīvu attīstība. Latvijas Lauksaimniecības kooperativu asociācijas izpilddirektore Linda Bille teic: “Eiropas Savienības dalībvalstīs arvien vairāk tiek uzsvērta kooperācijas loma lauksaimniecības produkcijas rentablākas ražošanas nodrošināšanā un noieta tirgus meklēšanā. Par to tiks diskutēts arī Eiropas lauksaimnieku kongresa ietvaros.”

Kongress notiek, sadarbojoties divām organizācijām: COPA – Eiropas lauksaimnieku reprezentatīvajai organizācijai, ko 1958. gadā dibināja paši lauksaimnieki, un COGECA (General Confederation of Agricultural Cooperatives) – Eiropas lauksaimniecības kooperatīvus apvienojošajai organizācijai.

COPA-COGECA un tās biedri tic, ka Eiropas lauksaimnieki un lauksaimniecības kooperatīvi ekonomikā spēlē vitāli svarīgu lomu, lai saražotu pārtiku un sniegtu pakalpojumus 500 miljoniem patērētāju. Lauksaimnieki saskaras arvien ar jauniem izaicinājumiem – cenu svārstībām, izmaksu ietilpīgajiem nosacījumiem, kas jāievēro ES ražotājiem, kā arī cīņu ar klimata izmaiņām.