Zemnieku saeimas pārstāvji kopā ar ZM un pārējām lauksaimnieku nevalstiskajām organizācijām diskutēja par Latvijas lauksaimniecības nākotni

Trešdien, 25. jūlijā Ozolniekos notika Zemkopības ministrijas rīkota diskusija „Lauksaimniecības nozares izaicinājumi”. Zemnieku saeimu diskusijā pārstāvēja Maira Dzelzkalēja, Juris Cīrulis, Ilze Meržvinska un Mārtiņš Trons.

Diskusijas laikā zemkopības ministre Laimdota Straujuma, Zemkopības ministrijas speciālisti, zinātnieki un Latvijas lauksaimnieku nevalstisko organizāciju pārstāvji pārrunāja Latvijas lauksaimniecības un lauku nākotni, attīstības iespējas un izaicinājumus, kas mūs sagaida Eiropas Savienības nākamajā plānošanas periodā no 2014. līdz 2020. gadam.

Diskusijas pamattēmas bija lauksaimnieciskās ražošanas un saimniekošanas attīstība, kā arī lauksaimniecībā izmantojamās zemes efektīva izmantošana un ražošanas veicināšana uz tās. Visi klātesošie bija vienisprātis, ka nākamo 7 gadu laikā lauksaimnieciskajā ražošanā būtu jāapgūst pašlaik neapstrādātās platības, lai 2020.gadā tiktu efektīvi apsaimniekoti 2 miljoni ha Latvijas lauksaimniecībā izmantojamo zemju.  Klātesošie darba grupās diskutēja arī par pasākumiem, kas veicinātu darba ražīgumu un paaugstinātu ienākumu līmeni lauksaimniecībā nodarbinātajiem, lauksaimniecības produkcijas ražotāju identifikācijas (reģistrēšanas) ieviešanu,  iespējami optimālo lauksaimniecībā izmantojamās zemes izmantošanu, nepieciešamajiem kooperācijas veicināšanas pasākumiem un citiem jautājumiem.

Vairāk informācija par šo pasākumu un diskutētajām lietām sekos pēc darba grupās pārrunātās informācijas apkopošanas!