Zemnieku saimniecībām būs jāveic pārreģistrācija

Zemnieku saimniecībām no 2009. gada tiek mainīts juridiskais statuss. Tām no 2009. gada sākuma līdz 2010. gada 30. jūnijam vajadzēs pārreģistrēties atbilstoši likuma prasībām vai veikt citas darbības, kas paredzētas Komerclikumā, piemēram, likvidēties, pārtapt par SIA vai akciju sabiedrību.

Zemnieku saeimniecības turpmāk atradīsies Komerclikuma pakļautībā. Zemnieku saimniecību jaunais juridiskais statuss turpmāk būs ļoti līdzīgs SIA. Īpašnieks par saimniecības saistībām vairs neatbildēs ar visu savu personisko mantu, bet atbildība būs tikai ierobežota, tātad maksātnespējas gadījumā varēs zaudēt vien juridiskās personas mantu. Pašlaik zemnieku saimniecību īpašnieki par saimniecības darbību atbild ar visu savu mantu.

Pārreģistrācijas procesā lauksaimniekiem paredzēti atvieglojumi – saimniecības piereģistrēšanai Uzņēmumu reģistrā obligāti nevajadzēs ne statūtus, ne dibināšanas līgumu. Pietiks vienīgi ar reģistrā iesniegtu pieteikumu. Saimniecībās nepieprasīs izveidot lēmējinstitūciju – valdi, kas nepieciešama SIA gadījumā. Zemnieks vienpersoniski varēs veikt gan izpildinstitūcijas, gan valdes pienākumus.

Zemnieku saimniecības arī būs atbrīvotas no pārreģistrācijas izmaksām, taču izmaksas, kas saimniecībām radīsies, pārreģistrējot to īpašumā esošo mantu, un veicot citas saistītās darbības, būs jāsedz pilnā apmērā. Šīs izmaksas katrai saimniecībai būs atšķirīgas.

Vēl būtisks nosacījums – vairākām zemnieku saimniecībām, līdzīgi kā citām Komerclikuma pakļautībā esošām uzņēmējdarbības formām, nedrīkstēs būt vienādi nosaukumi. Šī norma sagādās grūtības, jo patlaban ievērojamam skaitam zemnieku saimniecību ir vienādi nosaukumi. Taču nu no visām saimniecībām „Liepiņas” Latvijā paliks tikai viena. Pārējām būs jāmeklē cits nosaukums. Tas sagādās lielākas galvassāpes, īpaši ar kredītu pārreģistrāciju un saimniecības atpazīstamības nodrošināšanu.

Pārreģistrācija paredzēta, jo valstij pastāv bažas, ka liela daļa no 35 000 reģistrēto zemnieku saimniecību faktiski ir beigušas saimniecisko darbību, un daļai no tām vairs nav nekāda sakara ar lauksaimniecību. No Uzņēmumu reģistra un Tieslietu ministrijas puses bija vēlme šo uzņēmējdarbības formu likvidēt vispār, taču mūsu pašu – lauksaimnieku – spiediena rezultātā tā tika saglabāta. Jo to līdz šim smagā darbā esam panākuši – Latvijas patērētājiem zemnieku saimniecības asociējas ar labu Latvijā ražotu produkciju, un tā būtībā ir preču zīme, kas garantē produkcijas Latvijas izcelsmi.