Zināms vienotā platības maksājuma samazinājuma koeficients

Vienotā platības maksājuma 2013.gada atbalsta likmei jāpiemēro samazinājuma koeficients 0,920622. Vienotā platības maksājuma likme 2013.gadā pēc samazinājuma koeficienta piemērošanas ir 60,54 LVL/ha.