ZM: Precizēta kārtība, kādā dzīvnieku īpašnieks saņem kompensāciju par zaudējumiem

Zemkopības ministrija (ZM) izstrādājusi grozījumus Ministru kabineta (MK) 2005. gada 15. marta noteikumos Nr. 177 „Kārtība, kādā piešķir un dzīvnieku īpašnieks saņem kompensāciju par zaudējumiem, kas radušies valsts uzraudzībā esošās dzīvnieku infekcijas slimības vai epizootijas uzliesmojuma laikā”, ko šodien, 7.martā, izsludināja valsts sekretāru sanāksmē. Grozījumi noteic termiņu, kādā Lauku atbalsta dienests (LAD) pieprasa kompensācijām nepieciešamo finansējumu un kādā dzīvnieku īpašnieks tam piešķirto kompensāciju saņem.

Pēc pašlaik spēkā esošās kārtības LAD kompensāciju dzīvnieku īpašniekam izmaksā vienu reizi ceturksnī. Bet tas ir pretrunā Eiropas Savienībā pieņemtajai praksei: ja kompensāciju dzīvnieka īpašniekam neizmaksā 90 dienu laikā pēc īpašnieka iesnieguma saņemšanas, tad Eiropas Komisija ir tiesīga samazināt līdzfinansējumu konkrētajai kompensācijai. Veiktie grozījumi šo neatbilstību novērš.

Noteikumos arī precizēti kritēriji, kad LAD var samazināt izmaksājamo kompensāciju, kā arī precizēts izmaksājamās kompensācijas apmērs gaļas audzēšanai paredzētiem putniem, dējējputniem, sivēniem, nobarojamiem sivēniem un pieaugušiem vaislas dzīvniekiem – sivēnmātēm un kuiļiem.

Grozījumi arī paredz: ja dzīvnieku īpašnieks nebūs ievērojis normatīvo aktu prasības par dzīvnieku infekcijas slimību uzraudzību un kontroli un tāpēc viņa dzīvnieki būs saslimuši ar valsts uzraudzībā esošu dzīvnieku infekcijas slimību, dzīvnieku īpašnieks kompensāciju no valsts nesaņems.

Grozījumi stāsies spēkā pēc to apstiprināšanas Ministru kabinetā un publicēšanas oficiālajā izdevumā  “Latvijas Vēstnesis”.

Papildu informācija par noteikumu projektu – MK mājaslapā.

______________________________

Informāciju sagatavoja

Rūta Rudzīte

sabiedrisko attiecību speciāliste

tālr.: 67027498

ruta.rudzite@zm.gov.lv