ZM: Svaigpiena pircēji varēs piekļūt vienotajai svaigpiena kvalitātes datubāzei

Zemkopības ministrija (ZM) izstrādājusi grozījumu Ministru kabineta 2010.gada 9.februāra noteikumos Nr.123 „Veterinārās, higiēnas un nekaitīguma prasības svaigpiena apritei”, ko  5. martā, valdība apstiprināja. Grozījums noteikumos nodrošinās, ka svaigpiena pircējs iepērk tikai normatīvo aktu prasībām atbilstošu svaigpienu.

Noteikumi paredz, ka svaigpiena pircējam (personai, kas iepērk svaigpienu no ražotāja, savācot, pārvadājot vai nododot svaigpienu pārstrādei) vienotajā svaigpiena kvalitātes datubāzē, ko uztur Lauksaimniecības datu centrs, būs pieejama informācija:

gan par ražotājiem, no kuriem tas pērk svaigpienu,

gan par visiem tiem ražotājiem, kuriem piemērots brīdinājums par baktēriju kopskaita vai somatisko šūnu skaita vidējā ģeometriskā lieluma rādītāju neatbilstību noteikumos minētajiem kritērijiem,

gan par visiem tiem ražotājiem, kuriem noteikts aizliegums realizēt svaigpienu.

Noteikumi stāsies spēkā pēc to publicēšanas oficiālajā laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

Papildu informācija par noteikumiem –  MK mājaslapā.

______________________________

Informāciju sagatavoja

Rūta Rudzīte

sabiedrisko attiecību speciāliste

tālr.: 67027498

ruta.rudzite@zm.gov.lv