ZSA aicina atrast naudu visiem modernizācijas projektiem

“Zemnieku saeima” aicinājusi Zemkopības ministriju piešķirt finansējumu to kvalitatīvi sagatavoto Lauku attīstības programmas modernizācijas projektu finansēšanai, kuriem patlaban pietrūkst līdzekļu.

[img]http://www.zemniekusaeima.lv/lv/wp-content/uploads/img48872fe07adfa.jpg[/img]

„Ekonomikas attīstība šobrīd bremzējas. Taču lauksaimniecības nozare ir tā joma, kur uzņēmumi vēl aizvien ir gatavi aktīvi ieguldīt. Lauksaimniecībā ir resursi, un ticība saviem spēkiem, arī vēlme un spēja veikt lielas investīcijas, ja vien projektiem ir iespēja saņemt atbalsta daļu no ES līdzekļiem. Ir svarīgi, lai atbalsta finansējums tiktu izmantots ar maksimālo atdevi,” skaidro ZSA priekšsēdētāja vietniece Maira Dzelzkalēja.

Saskaņā ar Lauku atbalsta dienesta provizoriski sniegto informāciju, 2007.–2013.gada pasākuma „Lauku saimniecību modernizācija” 3.kārtā, kas noslēdzās 9.jūlijā, līdzekļu iztrūkums Dienvidkurzemes, Lielrīgas, Viduslatvijas, Zemgales, Ziemeļaustrumu, Ziemeļkurzemes, Ziemeļvidzemes reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs ir 5 miljonu latu apmērā, un līdzekļu pārpalikums Austrumlatgales, Dienvidlatgales reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs ir 2,8 milj. Ls apmērā. Projektu starpā, kam patlaban iztrūkst publiskā finansējuma, ir gan būvniecības, gan tehnikas iegādes projekti. Turklāt, daļa no projektiem ir tādi, kas iesniegti un līdzekļu trūkuma dēļ noraidīti jau pasākuma 2. kārtā janvārī. Zemnieku saeima aicina iztrūkstošo līdzekļu apjomu visu atbilstošā kvalitātē sagatavoto projektu finansēšanai piešķirt no nākamās kārtās paredzētā finansējuma, segt no pasākuma virssaistību līdzekļiem vai paredzēt neizmantoto līdzekļu pārdali starp reģionālajām pārvaldēm.

ZSA priekšsēdētājs Juris Lazdiņš uzsver: „Ar esošo fondu sadales pieeju tiek mākslīgi bremzēta attīstītāko lauksaimniecības reģionu attīstība un modernizācija. Tas nav pareizi no konkurētspējas veicināšanas viedokļa lauksaimniecībā. Šo naudu ir jāizmanto tagad, to nav jēgas taupīt nākotnei – pie tādas inflācijas līdzekļi šobrīd strauji zaudē vērtību.”

„Mēs uzskatām, ka tagad vajadzētu atbalstīt vismaz visus būvniecības projektus, jo to sagatavošana un realizācija prasa nopietnus ieguldījumus. Tas dotu stimulu arī daudzām citām, piemēram, būvniecības nozarei. Ja būvniecībā strādājošajiem tagad atkal nebūs algu, sāksies vēl viens emigrācijas vilnis uz Īriju. Gribu uzsvērt, ka uz vispārējā pesimisma fona arī lauksaimnieku darba sparu un optimismu itin viegli var pārvērst pesimismā,” tā Maira Dzelzkalēja.