ZSA aicina nekavēt valsts līdzfinansējumu Eiropas fondu apguvei

Biedrība „Zemnieku saeima” aicina likumdevējus nākamā gada budžeta izdevumus samazināt, nesekojot masu saziņas līdzekļos izskanējušajam ierosinājumam ietaupīt uz Eiropas Savienības fondu līdzfinansējumu. Biedrība krīzei aicina meklēt tālredzīgus risinājumus un pieņemt lēmumus, kas nekavē valsts attīstību ilgtermiņā.

Biedrības direktore Rita Sīle norāda: „Ja nebūs pieejams valsts līdzfinansējums, valstī pārstās ieplūst Eiropas Savienības fondu nauda. Tādā gadījumā nebūs pamata ticēt, ka Latvija no krīzes atgūsies pat 2011. gadā. Eiropas fondu finansējums ir teju vienīgais finanšu avots, kas šobrīd dod stimulu ekonomikas attīstībai. Tā ir jebkurā jomā – lauksaimniecībā, sociālajā sfērā, jebkurā uzņēmējdarbības nozarē.

Krīzi budžetā lielā mērā rada grūtības pievienotās vērtības nodokļa iekasēšanā – trūkst ekonomiskās aktivitātes. Tādēļ nav pareizi mēģināt ietaupīt uz to pasākumu rēķina, kas veicina uzņēmējdarbības attīstību. Ja sāksim tagad kavēt fondu apguvi, liksim šķēršļus attīstībai uzņēmējdarbībā, sociālajai attīstībai, izglītībai un zinātnei, un valsts kopējai ilgtspējai daudzus gadus uz priekšu.”

Zemnieku saeimas priekšsēdētāja vietniece Maira Dzelzkalēja uzskata „Ekonomikai atdziestot, ir jāstimulē ekonomiskā darbība. Tie Eiropas fondi, kas domāti tiešām investīcijām ražošanā, piemēram, lauksaimniecībā, ļoti ātri rada tālāku ķēdes reakciju. Tiek nodrošinātas darba algas un pievienotās vērtības nodokļa samaksa valsts budžetā. Jebkurš projekts sastāv no daudziem komponentiem, kas kopumā veicina ekonomisko attīstību. Arī tie fondi, kas aiziet izglītībai, zinātnei un apmācībām, dod spēcīgus stimulus izaugsmei.”

„Šobrīd valstī tiek plānots, kur vēl samazināt izdevumus. Taču trūkst plāna, kā tikt no krīzes laukā, kā stimulēt ekonomisko izaugsmi. Par to Latvijā ir nekavējoties jāuzsāk diskusijas. Eiropas fondi ir tikai viens no veidiem kā palīdzēt ražošanai atgūties. Un tieši likumdevēju rokās ir šie instrumenti,” uzsver Dzelzkalēja.