ZSA apņemšanās Baltijas Jūras Rīcības Grupas ietvaros

Biedrības Zemnieku saeima apņemšanās Baltijas Jūras Rīcības Grupas ietvaros

Atbildīgas lauksaimnieciskās ražošanas veicināšana Baltijas jūras aizsardzībai (Responsible farming promotion for Baltic sea protection)

Apņemšanās periods: No 05.03.2013 līdz 30.09.2014

Biedrība Zemnieku saeima apņemas iesaistīties aktivitātēs, kas veicina lauksaimnieku izpratni par atbildīgas lauksaimnieciskās ražošanas prakses izmantošanu Baltijas jūras un reģiona nākotnes nodrošināšanai.

Zemnieku saeima apņemas īstenot sekojošas aktivitātes kūtsmēslu apsaimniekošanas tehnoloģisko un tehnisko inovāciju, kā arī precīzās lauksaimniecības popularizēšanai:

  • Uz lauksaimniekiem fokusēti izglītošanas un inovatīvo tehnoloģiju popularizēšanas pasākumi,
  • Informēšanas pasākumi sabiedrībai un lauksaimniekiem,
  • Piedalīšanās politikas veidošanas un atbalsta instrumentu plānošanas procesā,
  • Dialoga veidošana un sadarbības attīstīšana ar vides nevalstiskajām organizācijām un institūcijām,
  • Labās ražošanas prakses piemēru apkopošana un pieredzes izplatīšana, lai demonstrētu atbildīgu lauksaimnieku sasniegumus kā labo praksi.

Zemnieku saeima attīstīs un popularizēs “Inteliģentas lauksaimniecības” koncepciju, izmantojot iespēju ietekmēt procesus no ražotāju pozīcijām (bottom – up processes).

Koncepcijas attīstīšanā tiks iesaistīti zemnieki, zinātnieki, konsultanti, lauksaimniecības un vides eksperti.

Aktivitātes tiešā veidā saistīsies un tiks saskaņotas ar Baltijas Jūras Reģiona programmas (2007 – 2013) atbalstīto projektu Baltic Compass un sekojošo projekta turpinājumu Baltic Compact.

Plašāka informācija mājas lapā: www.bsag.fi