ZSA kongresā piedalīsies Eiropas lauksaimniecības organizāciju vadītāji

Uz Zemnieku saeimas kongresu, kas š.g. 18. martā notiks Ķekavā, Ķekavas kultūras namā (Ķekavas novads, Ķekava, Gaismas iela 17), ieradīsies Eiropas vadošie lauksaimniecības eksperti: Eiropas Jauno lauksaimnieku padomes (CEJA) prezidents Joriss Beke (Joris Baecke,), kurš Latvijā viesosies pirmo reizi, un Eiropas Lauksaimnieku un kooperatīvu organizācijas COPA – COGECA ģenerālsekretārs Peka Pesonens (Pekka Pesonen).

Zemnieku saeimas kongress notiek reizi gadā, tajā biedri apspriež aktuālās tendences nozarē Latvijā un pasaulē un pieņem lēmumus turpmākai darbībai. Kongresa laikā abi Eiropas eksperti uzstāsies ar savu redzējumu par KLP attīstību, iepazīsies ar Latvijas lauksaimniekiem, dalīsies pieredzē un klātienē diskutēs par Eiropas lauksaimniecības nākotni.

ZSA_kongresa_darba_kartiba_2011

Joriss Beke pats ir lauksaimnieks un ilggadējs jauno lauksaimnieku organizāciju aktīvists un vadītājs. Pirms kļūšanas par CEJA prezidentu bijis Nīderlandes jauno lauksaimnieku organizācijas viceprezidents.

Peka Pesonens ir lauksaimniecības ekonomists un viens no vadošajiem Somijas pārtikas nozares ekspertiem ar plašu profesionālu pieredzi lauksaimnieku interešu lobēšanā Eiropas Savienībā. Pirms kļūšanas par COPA-COGECA ģenerālsekretāru bijis Somijas Lauksaimniecības un mežsaimniecības ministrijas Valsts sekretārs.

Kopš 2010. gada notiek aktīva diskusija un debates par ES kopējo lauksaimniecības politiku (KLP) pēc 2013. gada. Īpaši svarīga KLP ir mazajām dalībvalstīm kā Latvija. Pateicoties aktīvai un neatlaidīgai Latvijas lauksaimnieku nostājai un interešu aizstāvībai Briselē, mūsu lauksaimnieku viedoklis ir pamanīts. Šobrīd Eiropas parlaments strādā pie otrās rezolūcijas par  KLP reformu, Latvija savu pozīciju ir iesniegusi EK, taču kuri mūsu priekšlikumi tiks ņemti vērā, mēs redzēsim vasarā, kad tiks gatavoti jau konkrēti likumdošanas priekšlikumi.  Šī rezolūcija būs pamats Eiropas Komisijai, gatavojot jau konkrētus likumdošanas priekšlikumus. Lai gan diskusija par vienlīdzīgiem noteikumiem lauksaimniekiem ir aizsākta, taču vēl šobrīd konkrētu piedāvājumu un metodikas, kā to īstenot nav.

CEJA ir Eiropas vadošā jauno lauksaimnieku organizācija, kuras mērķis ir veicināt jaunās un inovatīvās lauksaimniecības sektora attīstību Eiropas valstīs un radīt topošajiem un esošajiem jaunajiem lauksaimniekiem piemērotus darba un dzīves apstākļus, nodrošinot komunikācijas plafromu dialogam starp jaunajiem lauksaimniekiem un lēmumu pieņēmējiem Eiropā

COPA ir Eiropas līmeņa profesionālo lauksaimnieku organizāciju komiteja, kas pārstāv lauksaimniekus ES un starptautiskās institūcijās. COPA ir dibināta 1958. gadā. COGECA ir Eiropas līmeņa lauksaimniecības kooperācijas komiteja, kas pārstāv kooperatīvu intereses ES un starptautiskās institūcijās. COGECA ir dibināta 1959. gadā. Kopš 1962. gada COPA un COGECA apvienoja birojus un kopīgi pārstāv Eiropas lauksaimnieku un kooperatīvu intereses.

Zemnieku saeima (ZSA) ir stiprākā Latvijas lauksaimniecības produkcijas ražotāju organizācija. Šobrīd organizācijas biedri ir 881 aktīvākie un mērķtiecīgākie Latvijas zemnieki no visām lauksaimniecības nozarēm. Organizācijas mērķis ir aizstāvēt biedru intereses, aktīvi iesaistoties likumdošanas veidošanas un pilnveidošanas procesos, veidot ilgtspējīgu uz attīstību orientētu lauksaimniecības politiku Latvijā un popularizēt lauksaimniecību kā vienu no Latvijas valsts prioritārajām nozarēm. Šobrīd ZSA ir 3. nozīmīgākā lobija organizācija Latvijā.