ZSA padomes sēdē pieņems lēmumus par organizācijas pozīciju attiecībā uz KLP nākotnē

Rīt, 17.jūlijā plkst. 10.30 Jēkabpilī notiks biedrības „Zemnieku saeima” padomes izbraukuma sēde.

Padomes sēdes darba kārtībā plānots apmeklēt z/s „Vīnkalni”, kas nodarbojas ar graudkopību un rapša eļļas ražošanu, kā arī SIA „Siliņi”, kas apvieno gaļas lopkopību, graudkopību un arī lauku tūrismu. Savukārt Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrā, Bebru ielā 108, Jēkabpilī „Zemnieku saeimas” padomes pārstāvji pieņems lēmumus par Zemkopības ministrijas (ZM) izstrādātajiem priekšlikumiem Lauku attīstības plāna (LAP) pasākumiem 2014.-2020. gadā, kā arī par tiešo maksājumu nosacījumiem un lauksaimnieka definīciju, lai atbalsts nonāktu ražojošiem lauksaimniekiem.

Ņemot vērā, ka tiešie maksājumi ir jānovirza mērķtiecīgi un tie ir jāsaņem aktīvajiem lauksaimniekiem, kuri uztur zemi labā lauksaimniecības stāvoklī, Zemnieku saeimas padome pārrunās Zemkopības ministrijas izstrādātos lauksaimnieka definīcijas kritērijus.

Viens no svarīgākajiem rītdienas jautājumiem – Zemnieku saeimas pozīcija attiecībā uz nākamo plānošanas periodu lauku attīstībā.

Sēdē tiks izskatīts arī jautājums par nākamajā plānošanas periodā no LAP novirzītajiem līdzekļiem lauku infrastruktūras uzlabošanai – ceļiem un meliorācijas sistēmām.