ZSA tiksies ar VARAM ministru Edmundu Sprūdžu un VZD Nekustamā īpašuma vērtēšanas departamenta direktoru Gati Kalniņu.

Rīt, 9. maijā, Zemnieku Saeima (ZSA) tiksies ar Vides Aizsardzības un reģionālās attīstības ministru Edmundu Sprūdžu. Tikšanās laikā plānots pārrunāt lauksaimniekiem aktuālus jautājumus.

Viens no būtiskākajiem sarunas tematiem būs lauksaimniecības un vides tehnoloģiju attīstība.  Zeme lauksaimniekiem ir svarīgākais ražošanas resurss un ik dienas jādomā, lai saimniekošana un ražošana būtu videi draudzīga un ilgtspējīga. Tikšanās laikā tiks pārrunāti jautājumi par lauksaimnieciskās ražošanas un vides aizsardzības sinerģiju atjaunojamās enerģijas nozarē, kā arī vides prasību un kontroles sistēmas pilnveidošanu, lai veidotu skaidru un reālu stratēģisko pamatu lopkopības nozares attīstībai Latvijā

Modernās tehnoloģijas šobrīd ļauj lauksaimniekiem sastādīt plānus sējas darbiem, mēslošanas darbiem un citiem ikdienas darbiem, taču ļoti būtiska ir precīza laika apstākļu prognožu pieejamība, tādēļ Zemnieku Saeima plāno ar ministru pārrunāt VARAM pārraudzībā esošās institūcijas Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs veidoto meteo datu pieejamību un to iegādes iespējas lauksaimnieku vajadzībām.

Tikpat būtisks jautājums ir ūdens monitoringa sistēmas izveidošana Latvijā, kas nodrošinātu korektas informācijas sniegšana Eiropas vides institūcijām.

Rīt plānota arī tikšanās ar Valsts Zemes Dienesta (VZD) vadību, lai pārrunātu VZD izstrādāto un valdībā iesniegto koncepciju par kadastra vērtību bāzes izmaiņām 2013.gadam. Lauksaimnieki vēlas izprast VZD pielietoto metodoloģiju , kā rezultātā tieši lauksaimniecībā izmantojamajām zemēm izveidojies vislielākais kadastra bāzes vērtību pieaugums.

„Vispirms vēlamies saprast kadastra vērtību noteikšanas metodoloģiju un pārrunāt iespējamos riskus tik pēkšņam un krasam lauksaimniecībā izmantojamās zemes bāzes vērtības pieaugumam, par vidēji 10%,” pirms tikšanās ar Valsts Zemes dienesta vadību stāsta Zemnieku Saeimas biroja vadītāja Ilze Meržvinska.

Zemnieku saeima (ZSA) ir spēcīgākā Latvijas lauksaimniecības produkcijas ražotāju organizācija. Šobrīd organizācijas biedri ir vairāk kā 900 aktīvākie un mērķtiecīgākie Latvijas zemnieki no visām lauksaimniecības nozarēm. Organizācijas mērķis ir aizstāvēt biedru intereses, aktīvi iesaistoties likumdošanas veidošanas un pilnveidošanas procesos, veidot ilgtspējīgu uz attīstību orientētu lauksaimniecības politiku Latvijā un popularizēt lauksaimniecību kā vienu no Latvijas valsts prioritārajām nozarēm.

Papildu informācija:
Ilze Meržvinska
Zemnieku Saeimas biroja vadītāja
Tālr.: 6 7027044
E-pasts: ilze.merzvinska@zemniekusaeima.lv