ZSA un LLKA parakstījušas sadarbības līgumu

Zemnieku saeima (ZSA) un Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācija (LLKA) 30. oktobrī noslēdza līgumu par savstarpējo sadarbību biedru kopīgo interešu pārstāvēšanai.

„Abas organizācijas jau līdz šim ir veiksmīgi apvienojušas spēkus dažādu jautājumu risināšanā, taču līguma noslēgšana sadarbību noteikti stiprinās,” uzsver LLKA valdes priekšsēdētājs Indulis Jansons.

Līguma ietvaros paredzēta kopīga problēmjautājumu risināšana, interešu pārstāvēšanā sarunās ar valsts pārvaldes institūcijām, atzinumu gatavošana, sadarbība ar plašsaziņas līdzekļiem, kā arī citas aktivitātes, kas tiek realizētas abu organizāciju mērķu sasniegšanai. Lai nodrošinātu efektīvāku darbu, līguma ietvaros paredzēts uzlabot savstarpējās informācijas apriti.

ZSA priekšsēdētājs Valters Bruss: „Abu organizāciju mērķi un izpratne par lauksaimniecības attīstību ir kopēja jau daudzus gadus. Mūsu ilgstošā un produktīvā sadarbība beidzot ir apstiprināta ar sadarbības līguma parakstīšanu.”

Atgādinām, ka LLKA darbojas kopš 2002. gada un pašreiz apvieno 66 lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības, kuras sniedz pakalpojumus to biedriem – lauksaimniecības produkcijas ražotājiem. Biedrības mērķi ir labvēlīgas vides radīšana lauksaimnieku kooperācijas attīstībai Latvijā, lauksaimnieku un pārējās sabiedrības izpratnes veidošana par kooperācijas nepieciešamību un tās priekšrocībām, kā arī lauksaimniecības stabilitātes veicināšana ilgtermiņā.

Zemnieku saeima ir spēcīgākā ražojošo lauksaimnieku organizācija, kas apvieno 735 zemnieku saimniecības no visām lauksaimniecības nozarēm un visiem Latvijas rajoniem, galvenokārt ģimenes saimniecības. Zemnieku saeima dibināta 1999. gadā, un pārstāv ražojošo lauksaimnieku intereses sabiedriskās politikas procesos, kā arī konsultē un izglīto zemniekus. Zemnieku saeimas mērķis ir labklājības un konkurētspējas celšana Latvijas lauksaimniecībā.