ZSA un LLKA tikās ar Zemkopības ministri

18. februārī kopā ar Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociāciju (LLKA) tikāmies ar Zemkopības ministri Laimdotu Straujumu, lai pārrunātu iespējamos risinājumus tālākai darbībai pēc 8. februārī Briselē Eiropas Savienības (ES) dalībvalstu valdību vadītāju Eiropadomes sēdē pieņemtā ES daudzgadu budžeta periodā no 2014. līdz 2020. gadam. Šobrīd ir svarīgi, lai tiktu izskatīts jautājums ES līmenī par papildus valsts finansējumu tiešmaksājumiem arī pēc 2014.gada.

„Zemnieku saeimas” priekšsēdētājs Juris Lazdiņš pēc sarunas ar ministri: „Tikšanās laikā vienojāmies par to, ka mums ir nepieciešams ļoti īsā laika posmā nodefinēt  „lauksaimniecības produkcijas ražotāja” un „aktīvā lauksaimnieka” definīciju Latvijas Republikas likumdošanā, kā arī nonācām pie secinājuma par turpmāko gadu budžeta sadalījumu – uzsvars tiks likts uz ražojošiem lauksaimniekiem. Rezultātā mēs izveidojām rīcības plānus, pēc kuriem būs jāveic darbības, lai panāktu labākus rezultātus un Latvija spētu konkurēt ar ES dalībvalstīm.”