Apmācības pārrauga tiesību iegūšanai gaļas šķirņu govkopībā Ozolniekos


Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs Ozolniekos februārī rīko apmācības pārrauga tiesību iegūšanai gaļas šķirņu govkopībā darbam savā ganāmpulkā.
Mācību norises vieta: LLKC, Rīgas ielā 34, Ozolniekos.
Mācību norises laiks: 11. un 23. februāris (divu dienu mācības).
Galvenās apmācību tēmas:
•           Lauksaimniecības dzīvnieku audzēšanas un ciltsdarba pamati;
•           Lauksaimniecības dzīvnieku ēdināšana un labturība;
•           Ganāmpulku un lauksaimniecības dzīvnieku reģistrēšana un dzīvnieku apzīmēšana;
•           Pārraudzības darba organizācijas sistēma un dokumentu aizpildīšana;
•           Veterinārās prasības un pirmās palīdzības sniegšana lauksaimniecības dzīvniekiem.
Lektori:
•           Zemnieku saimniecības „B-Krasti” saimniece Aija Ādama;
•           Lauksaimniecības datu centra Ciltsdarba nodaļas vadītāja Daina Lodiņa;
•           Latvijas Gaļas liellopu audzētāju asociācijas (LGLA) ciltsdarba speciāliste Ieva Freidenfelde;
•           LLKC Lopkopības nodaļas vadītāja Silvija Dreijere.
Kursu maksa: 70 eiro (t.sk. PVN).
Plašāka informācija un pieteikšanās:
•           Rudīte Sanžarevska, tālr. 26148820, 63050235, e-pasts: rudite.sanzarevska@llkc.lv;
•           Ivars Kalnītis, tālr. 29175921, 63050235, e-pasts: ivars.kalnitis@llkc.lv.

Uzzināt vairāk.