Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai


SIA LLKC Ludzas nodaļa šī gada 7.decembrī, Kārsavā, Kārsavas mūzikas un mākslas skolā organizē diskusiju ar jauniešiem “Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai”. Sākums plkst. 14:00
Diskusijas ietvaros Karīna Koroļonoka (SIA LLKC Ludzas nodaļas vadītāja) un Beāte Narnicka (SIA LLKC Ludzas nodaļas uzņbēmējdarbības konsultante) sniegs informāciju par pasākuma “Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai” 2015.gada pārskatu, bet Santa Krilovska un Agrita Jezupova dalīsies savā pieredzē dalībai konkursā “Laukiem būt!” 2015.

Plašāka informācija par diskusiju pa tālruni 25459538 (Beāte Narnicka, SIA LLKC Ludzas nodaļas uznēmējdarbības konsultante).

Kontaktinformācija: 
25459538, Beāte Narnicka, SIA LLKC Ludzas nodaļas uzņēmējdarbības konsultante