Attīstības forums


No 2015. gada 3. līdz 5. jūnijam Līgatnē notiks starptautisks trīs dienu pasākums – Attīstības forums, kas būs viens no nozīmīgākajiem notikumiem attīstības jomā Latvijas prezidentūras ES Padomē laikā. Kopienu aktīvistu un līderu, ekspertu, viedokļu līderu, politikas veidotāju un lēmumu pieņēmēju foruma centrālā tēma ir glokalizācija – mijiedarbība starp lokālo un globālo; 
savas izpratnes veidošana par globālajiem problēmjautājumiem un to saikni ar mūsu katra ikdienas dzīvi un mūsu ikdienas izvēļu ietekmi uz globālajiem izaicinājumiem.

Attīstības foruma mērķis ir veicināt sabiedrības izpratni par globālās attīstības jautājumiem un sekmēt sadarbības iniciatīvu potenciālu starp kopienām kā instrumentu globālajai attīstībai.

Vairāk informācijas par forumu un REĢISTRĒŠANĀS līdz 1. aprīlim: 
http://lapas.lv/questionnaire-lv/attistibas-forums1/

10410960_860732307317465_2985665695174697275_n