Atvērtā durvju diena VAAD


Valsts augu aizsardzības dienests šā gada 10.oktobrī atvērto durvju dienas ietvaros aicina jebkuru interesentu tuvplānā iepazīt VAAD darbības jomas un apmeklēt divas laboratorijas. 

Mūsu adrese
: Rīga, Teika, Lielvārdes iela 36/38
Apmeklējumu laiki: plkst. 10:00 un plkst.13:00
Vēlamais apmeklētāju skaits: 10 cilvēki katrā grupā
Pieteikšanās: e-pastu: aivija.camane@vaad.gov.lv vai telefoniski 67027219, norādot vārdu, uzvārdu un apmeklējuma laiku.

Katra grupa vispirms iepazīsies ar VAAD darbības prezentāciju, bet pēc tam doties vizītē uz laboratorijām.
 
Nacionālajā fitosanitārajā laboratorija veic references laboratorijas funkcijas augu karantīnas un augiem sevišķi bīstamo organismu laboratoriskajā diagnostikā. Laboratorijas uzdevums ir veicināt karantīnas un citu augu kaitīgo organismu izplatības ierobežošanu, piedalīties augu karantīnas organismu izplatīšanās riska analīzes veikšanā, veikt laboratorisko diagnostiku, nodrošinot kvalitatīvu un savlaicīgu augu, augu produktu, augsnes un kaitēkļu paraugu testēšanu.
 
Laboratorijā strādā ekspertu un tehnisko darbinieku komanda šādās jomās: virusoloģija, bakterioloģija, mikoloģija, nematoloģija, entomoloģija, herbaloģija, molekulārbioloģija.
 
Informācija par laboratorijas dalību 2013.gada atvērto durvju dienā.
 
Agroķīmijas laboratorija ir akreditēta laboratorija, kas veic augsnes un mēslošanas līdzekļu fizikāli ķīmisko testēšanu.
 
Augsnes agroķīmiskā izpēte ir priekšnoteikums racionālai kultūraugu audzēšanai un objektīvai mēslošanas vajadzības noteikšanai, kas ir agronomiski pareizas, ekonomiski izdevīgas un videi draudzīgas saimniekošanas pamatā.
 
Laboratorijā strādā ķīmiķu analītiķu komanda.
 
Plašāka informācija par Atvērtās durvju dienas pasākumiem valsts pārvaldē un pieteikšanos tai pieejama: http://www.atvertodurvjudiena.lv/ sadaļā “Apmeklē iestādi!” un twitter.com: #atvērtapārvalde.
 

Avots: VAAD