Augsnes apstrādes tehnoloģiju salīdzinājums ziemas kviešu sējumos


Norises vieta: Limbaži, Jūras iela 58, LV 4001; “Imakas”, Limbažu pagasts, Limbažu novads
Datums: 20.10. 2015.

Laiks Saturs Lektors
11.00-11.15 Limbažu novada, Limbažu pagasta z/s ”Jaunkarnas” saimnieciskās darbības veidi un saimniecības raksturojums. Z/s “Jaunkarnas”
īpašnieks
Ainārs Zeidmanis
11.15-11.35 Ziemas kviešu demonstrējuma ierīkošanas metodika Limbažu KB
Brigita Skujiņa
11.35-12.05 Tiešās sējas sējmašīnu raksturojums. “Stokker Agritech”
Gatis Legzdiņš
12.05-12.35 Augsnes pirmssējas apstrādes tehnoloģiju ietekme uz ziemāju fitosanitāro stāvokli un augsnes kvalitāti Valsts Priekuļu LSI
Dr.agr. Līvija Zariņa
12.35-13.05 Kafijas pauze un diskusijas  
13.15-13.55 Augsnes apstrādes tehnoloģiju   salīdzinājums, augu fenoloģijas un fitopatoloģijas novērtējums ziemas kviešu sējumā ražošanas apstākļos Limbažu KB
Brigita Skujiņa;
 
Valsts Priekuļu LSI
Dr.agr. Līvija Zariņa
Kopā st.    

 
Zināšanai: Pulcēšanās un informācija par demonstrējumu 20.oktobrī plkst. 11.00 Limbažos, Jūras ielā 58, Limbažu Konsultāciju biroja zālītē. Plkst. 13.05 – izbraukšana uz demonstrējuma lauku.
Tālrunis saziņai – 27875479 Brigita Skujiņa
Uzzināt vairāk