Augu aizsardzības līdzekļu lietotāju apliecības pagarināšanas mācības


SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” Liepājas konsultāciju birojs
Durbes kultūras namā (Skolas iela 5, Durbe) rīko
„Profesionālā augu aizsardzības līdzekļu lietotāja apliecības, darbībām ar 2.reģistrācijas augu aizsardzības līdzekļiem”
apliecību pagarināšanas mācības.
Pieteikšanās līdz 22.01.2016.
Lūdzam, iesniegt:
1. Aizpildītu iesniegumu Valsts augu aizsardzības dienestam (VAAD)apliecības saņemšanai (pārreģistrēšanai) augu aizsardzības jomā, kas ir pieejams VAAD mājas lapā (saite: http://www.vaad.gov.lv/sakums/veidlapas/augu-aizsardziba.aspx), un
2. Vienu fotogrāfiju (3×4 cm).
Pieteikties un iesnieguma veidlapu var saņemt SIA “LLKC” Liepājas konsultāciju birojā (Bāriņu iela 15, Liepāja) pie augkopības konsultantes Vitas Cielavas (tālr. 26514221) vai grāmatvedībā.
*** Tiek plānota arī augu aizsardzības līdzekļu (AAL) apmācība Liepājā – 2. klases apliecības iegūšanai. Papildus informācija un pieteikšanās zvanot Vitai Cielavai (tālr. 26514221).
Uzzināt vairāk.