BASF seminārs par risinājumiem augu aizsardzībā 2015. gada sezonai Jēkabpilī


Semināra darba kārtība
1) Risinājumi graudaugu audzēšanas tehnoloģijā:

  • risinājumi nezāļu ierobežošanai – Biathlon 4D un maisījumu partneri;
  • augu augšanas regulatoru lietošanas pieredze un ieteikumi;
  • jaunākās tendences slimību izplatībā un ekonomiski pamatoti ieteikumi to ierobežošanā, kas balstīti uz vairāku gadu izmēģinājumu rezultātiem Latvijā, kā arī citu valstu pieredze.

2) Ieteikumi rapšu audzēšanas tehnoloģijā:

  • izmaiņas un jaunumi herbicīdu lietojumā;
  • augšanas regulatoru un fungicīdu priekšrocības un to ietekme uz ražu;
  • JAUNUMS – Clearfield – inovatīva rapšu audzēšanas tehnoloģija.

3) Atziņas un ieteikumi tauriņziežu (pupas/zirņi) audzēšanas tehnoloģijā.
4) BASF Agronoma aplikācijas un mājas lapas praktiskas lietošanas demonstrējums.
Pēc semināra iespēja konsultēties, diskutēt un pārrunāt aktuālos jautājumus ar Yara un Monsanto agronomēm.
BASF