Biogāzes Asociācijas konference, piedalās Iveta Grudovska