Bioloģiskās lauksaimniecība Latvijā, uzņēmumu sertifikācija, kontroles sistēma, likumdošana, produktu ražošanas pamatprincipi un pamatprasības


Tēma: Efektivitātes paaugstināšana lauku saimniecībās

Apakštēma: “Bioloģiskās lauksaimniecība Latvijā, uzņēmumu sertifikācija, kontroles sistēma, likumdošana, produktu ražošanas pamatprincipi un pamatprasības”

Mērķis: Iegūt pamatzināšanas bioloģiskajā lauksaimniecībā, tās normatīvajos aktos un kontroles sistēmās

Uzzināt vairāk.