Bioloģiskas lauksaimniecības mācības Valmierā


Mācības notiks no 5. augusta līdz 29. septembrim.

Bioloģisko mācību ietvaros kursanti apgūs sekojošas tēmas: ilgtspējīgas bioloģiskās lauksaimniecības sistēmas; bioloģiskās lauksaimniecības likumdošana un valsts atbalsta politika bioloģiskajā lauksaimniecībā; metodes augkopībā un lopkopībā; augsnes apstrāde un augu aizsardzība; pamatzināšanas grāmatvedībā un ražošanas plāna izstrādē.

Mācību ilgums – 160 stundas. Lekciju nodarbības, praktiskās mācības un nobeiguma darba izstrādi vadīs LLKC speciālisti. Kursanti iegūs  praktiskās zināšanas mūsu novadu bioloģiskajās saimniecībās, kā arī  daudz laika  veltīs patstāvīgajām darbam, izstrādājot savas saimniecības attīstības un preču ražošanas plānu. Kursu nobeigumā būs izstrādātā darba – ražošanas plāna aizstāvēšana, saņemot apliecību par nepieciešamo zināšanu ieguvi bioloģiskās saimniekošanas jomā.

Teorētiskās mācības norisināsies Valmierā, Mūrmuižas ielā 9, ( 2. stāvs), praktiskās zināšanas – Vidzemes novadu saimniecībās.

Informācija.