Birzgalē – informatīvs seminārs lauku saimniekiem


11:00-12:00 Aktuāla informācija 2016.-2020.gada Vienotā platību maksājuma – „Zaļināšanas maksājuma” nosacījumi. Elektroniskā pieteikšanās sistēma. Piemēri. Jautājumi un atbildes Lauku atbalsta dienesta Lielrīgas reģionālās lauksaimniecības pārvaldes Tiešo maksājumu daļas vadītāja Natālija Zarkeviča

12:00-12:30 Aktuāla informācija par investīciju programmām LAP 2016.-2020.gadam. Nozīmīgākā informācija. Jautājumi un atbildes. Lauku atbalsta dienesta Lielrīgas reģionālās lauksaimniecības pārvaldes vadītāja Solvita Ķikāne un Lauksaimniecības un lauku attīstības daļas vadītājs Gita Austruma

12:30-13:00 LEADER aktivitātes 2016. gadā. Jaunumi, iespējas lauksaimniekiem. Jautājumi un atbildes PPP “Zied Zeme”administratīvais vadītājs Māris Cīrulis

13:00-13:30 Altum valsts atbalsta programmas lauksaimniekiem. Jautājumi un atbildes Attīstības finanšu institūcijas Altum, Rīgas reģionālā centra vadītāja Agrita Vagoliņa

13:30-14:00 Valsts Lauku tīkla jaunumi, aktualitātes pasākumi 2016. gadam. Jautājumi un atbildes
SIA „LLKC” Ogres konsultāciju biroja uzņēmējdarbības konsultante Liene Dreiska

Uzzināt vairāk.